Meniu Închide

Site-ul Școlii Doctorale a Facultății de Transporturi

 

Școala Doctorală Transporturi din cadrul Universității POLITEHNICA București (UPB) este constituită conform Legii Educației Naționale (LEN), Codului Studiilor Universitare de Doctorat din HG nr. 681/2011, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările din Legea nr. 49/2013, Cartei UPB și Regimentului privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA din București, iar înființarea sa a fost aprobată prin Hotărârea Senatului UPB, în anul 2012.

SDTr coordonează programul de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Ingineria transporturilor.