Meniu Închide

Admitere Licență 2024


INFORMAȚII GENERALE DESPRE ADMITERE

 • Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.
 • În anul 2024 admiterea în POLITEHNICA București se face prin concurs de dosare, concurs cu probe scrise, concurs cu probe vocaționale sau concurs mixt, în funcție de strategia fiecărei facultăți. Modalitatea de desfășurare a concursului este dependentă de facultate și de domeniu.
 • Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.
 • Este extrem de importantă completarea corectă și completă (inclusiv cu diacritice) a tuturor datelor solicitate în platforma admitere.pub.ro pe parcursul procesului de înscriere la concurs.
 • Distribuția numărului total de locuri la Facultatea de Transporturi și domenii de studii pentru anul universitar 2024-2025

Atenție!  În acest moment datele reflectă intenția și solicitările Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti pentru Facultatea de Transporturi

Datele din tabel pot suferi modificări, în funcție de numărul de locuri alocate de Ministerul Educației. Urmăriți actualizările acestei pagini

 • Concursul de admitere este adresat candidaților care îndeplinesc prevederile din Capitolele I și II din Regulament.
 • Structura și calendarul de desfășurare sunt reprezentate grafic mai jos și sunt descrise în Capitolul III din Regulament
 • În anul 2024, admiterea în POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, se face printr-un concurs de dosare bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni:
  • Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosare)
  • Sesiunea II – Admitere (concurs de dosaret) și, acolo unde este cazul,
  • Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosare)
 • Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează:
  • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă
  • Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
  • Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare***1, înscriere în anul I și înmatriculare

  Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.

  ***1 Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.

SESIUNEA I – ADMITERE ANTICIPATĂ

Specificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul IV.
Această sesiune este dedicată:

 • A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs este mai sus.
  Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.
 • B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în POLITEHNICA București.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs.
  Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.
  În anul 2024, admiterea anticipată în POLITEHNICA București se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Admiterea anticipată prin concurs se desfășoară în Facultatea de Transporturi, Centrul Universitar București:
  • Printr-un concurs de dosare („c-d” – P1 și P2 – medii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele selectate) (vezi Anexa II-1.1).

  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat și poate fi vizualizat aici.
  Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși.

Faza I – ÎNSCRIERE Întâmpinați dificultăți? Vezi aici.

 • Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV (detalii plată).
 • În Sesiunea I – Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din POLITEHNICA București (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere, iar în ceea ce privește opțiunile:
  – Candidatul alege, în prima fază, disciplinele pentru probele P1 și P2 dintre cele valabile la facultatea la care se înscrie (vezi Anexa II-1.2 pentru concurs cu probe scrise și respectiv Anexa II-1.1 pentru concurs pe bază de dosar).
  – Odată acestea stabilite, candidatul poate selecta în ordinea preferințelor sale triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi) de la facultatea la care se înscrie.
 • Pentru A – Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).
 • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, în ceea ce privește probele de concurs, în Sesiunea I, două dintre acestea (P1 și respectiv P2) se bazează, după caz, fie pe mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.1) dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs pe bază de dosare, fie pe baza notelor obținute la examenul scris din data de 20 Aprilie 2024, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2), dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs cu probe scrise.
 • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, proba P3 se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III).
 • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line POLITEHNICA București din data de 31 Martie 2022 (dată valabilă pentru toți candidații) vor avea grijă să se programeze (detalii aici) până cel târziu pe 03 Aprilie 2024, ora 12:00 sau din data de 14 Iunie 2024 (această a doua dată este valabilă doar pentru candidații înscriși la facultățile la care admiterea anticipată este pe bază de dosar) vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 12 iunie 2024, ora 12:00 (detalii aici).

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ

 • Pentru candidații care au participat la Faza I și la Faza II rezultatele preliminare vor fi prezentate în data de 23 aprilie 2024, ora 12:00. Detalii aici.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Centrală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor prin platforma https://admitere.pub.ro Detalii aici.
 • Rezultatele finale pentru Faza II – Admitere preliminară (Etapa I) – concurs cu probe scrise se vor publica on-line pe data de 25 aprilie 2024. Detalii aici.

Faza III – ADMITERE ETAPA II – VALIDARE, CONFIRMARE, PARTICIPARE LA GLISARE (OPȚIONAL*), ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

 • Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa V), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare -opțional*-, înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 15 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 17 Iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază pot fi aflate aici.
 • Dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă în etapa II, el rămâne cu locul deja confirmat.
 • Dacă însă, suplimentar, candidatul dorește să participe la glisare în conformitate cu opțiunile de la înscriere, atunci marchează pe cererea de înscriere că dorește să participe la glisare și confirmă astfel că este de acord să fie promovat pe un loc superior în ierarhia sa de opțiuni, caz în care va fi înscris la noul domeniu.
 • Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși (în perioada 15 iulie 2024, 08:00 – 17 iulie 2024, 16:00) vor fi disponibilizate pentru glisarea internă (cu candidați deja înmatriculați) din data de 17 Iulie 2024 și, ulterior, dacă este cazul, facultățile pot activa etapa suplimentară de completare (18 Iulie 2024), cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-admiși dar îndeplinesc baremul minim de admitere.
 • În data de 19 Iulie, ora 18:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea I. Detalii aici.
 • Candidații declarați pre-admiși la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III – Admitere – Etapa II vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concurs.
 • Pentru ocuparea locurilor vacante după înmatricularea și glisarea internă din Sesiunea I, la latitudinea fiecărei facultăți, în funcție de numărul acestor locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, precum și de strategia proprie, facultățile pot organiza o etapă de completare admiși (Sesiunea I+). În ziua de 18 iulie, în intervalul 08:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 19 iulie 2024, în intervalul 08:00-12:00.
 • După finalizarea înmatriculării eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților admiși în Sesiunea I vor fi disponibilizate pentru suplimentarea locurilor scoase la concurs în Sesiunea II – Admitere.