Meniu Închide

Admitere Licență – Sesiunea 3 – completare locuri din 26 iulie 2022 – s-a încheiat

Procedura admitere S3_Transporturi_2022 (.pdf)

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

 


Admitere Licență – Sesiunea 2 – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare

21 iulie – 24 iulie între orele 8-16  – fizic, la sediul facultății Tranaporturi

Documentele originale ce trebuie aduse pentru a completa dosarul candidatului pot fi găsite în regulamentul de admitere Anexa VIII, Anx.VIII-1 Anx.VIII-4 (Regulament admitere).
Candidații declarați pre-admiși și care nu au confirmat locul sau care nu au dosarul complet validat vor pierde locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.

 

Facultatea Transporturi din Universitatea Politehnica București nu participă în cadrul Sesiunii de admitere S1+ organizată în anul 2022 în cadrul Concursului de admitere la programele de studii universitare de licență din Universitatea POLITEHNICA din București.

Sesiunea II din anul 2022 corespunde sesiunii tradiționale de admitere în UPB, sesiune la care candidații participă numai după ce au absolvit liceul și au promovat Examenul Național de Bacalaureat. La această sesiune participă toate facultățile din UPB cu toate domeniile și cu toate locurile disponibile din portofoliu.

În anul 2022 evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii prin concurs, se face în proporție de 80% pe baza rezultatelor obținute pentru probele P1 și P2 și, în proporție de 20%, pe baza rezultatelor obținute la proba P3.

 • Proba P1 – examen scris la disciplina Algebră și elemente de analiză matematică;
 • Proba P2 – examen scris (la alegere dintre disciplinele): Fizică, Geometrie și trigonometrie și Informatică;
 • Proba P3 – media generală obținută de candidat la examenul de Bacalaureat.

Perioada de inscriere:

În Sesiunea II înscrierea la concurs (Faza I) se poate face:

 • on-line, în perioada 04 iulie – 13 iulie, ora 08.00 – 16.00;
 • personal, la secretariatul facultății, beneficiind de suport direct, în perioada 04 iulie – 15 iulie, ora 08:00 – 16.00.

Conținutul dosarului (.jpg)

Sesiunea I – Perioadă înmatriculare: 07 iulie – 09 iulie 2022, în intervalul 8:00-16:00 (.pdf)

Sesiunea I – Locul unde se realizează înmatricularea:

Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, București, Corp Clădire JA (Facultatea de Transporturi), Intrarea principală, Amfiteatrul JA103 (harta).

Documente necesare înmatriculare admiși anticipat Sesiunea I – Admitere anticipată

 1. Dosar plic
 2. Diploma de bacalaureat sau Diplomă echivalentă cu aceasta (sau adeverinta pentru promoția 2022) (originale)
 3. Foaie matricolă (original)
 4. Certificat naștere (copie și original)
 5. Act identitate – Carte identitate sau pașaport (copie și original)
 6. 3 fotografii color pe hârtie fotografică (3 cm x 4 cm – tip pașaport)
 7. Dovada achitării taxei de înscriere
 8. FIȘĂ / Cerere de înscriere semnată de candidat – Originalul documentului încărcat în platformă.
 9. Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor – originalul documentului încărcat în platforma de înscriere
 10. Adeverința medicală – original
 11. Dovada achitării taxei de înmatriculare *

 

*Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății:numele și prenumele complet al candidatului precum și facultatea la care acesta se înmatriculează, astfel:

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:
  -Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
  -Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.
  • În anul 2022 admiterea în UPB se face printr-un concurs cu probe scrise sau printr-un concurs de dosare în funcție de strategia fiecărei facultăți.
  • Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.
  • Este extrem de importantă completarea corectă și completă (inclusiv cu diacritice) a tuturor datelor solicitate în platforma admitere.pub.ro pe parcursul procesului de înscriere la concurs.
  • Distribuția numărului total de locuri pe facultăți și domenii de studii pentru anul universitar 2022-2023 – aici
  • Concursul de admitere este adresat candidaților care îndeplinesc prevederile din Capitolele I și II din Regulament.
  • Structura și calendarul de desfășurare sunt reprezentate grafic mai jos și sunt descrise în Capitolul III din Regulament
  • În 2022, admiterea în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni:
   • Sesiunea I – Admitere anticipată ( concurs de dosare)
   • Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise)
   • și, acolo unde este cazul, Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosare)
  • Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează:
   • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă
   • Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
   • Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare* (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare
   Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.
* Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.

SESIUNEA I – ADMITERE ANTICIPATĂSpecificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul IV.
Această sesiune este dedicată:

 • A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs poate fi vizualizat aici.
  Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.
 • B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs.
  Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.
  În anul 2022, admiterea anticipată în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). La Facultatea de Transporturi, admiterea anticipată se desfășoară printr-un concurs de dosare ( P1 și P2 – medii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele selectate) (vezi Anexa II-1.1).
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat

 • Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși.Faza I – ÎNSCRIERE

 • Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV.
 • În Sesiunea I – Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere, iar în ceea ce privește opțiunile:
  – Candidatul alege, în prima fază, disciplinele pentru probele P1 și P2 dintre cele valabile la facultatea la care se înscrie (vezi Anexa II-1.2 pentru concurs cu probe scrise și respectiv Anexa II-1.1 pentru concurs pe bază de dosar).
  – Odată acestea stabilite, candidatul poate selecta în ordinea preferințelor sale triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi) de la facultatea la care se înscrie.
 • Pentru A – Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).
 • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, în ceea ce privește probele de concurs, în Sesiunea I, două dintre acestea (P1 și respectiv P2) se bazează, după caz, fie pe mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.1) dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs pe bază de dosare, fie pe baza notelor obținute la examenul scris din data de 30 Aprilie 2022, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2), dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs cu probe scrise.
 • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, proba P3 se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III).
 • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line UPB din data de 11 Aprilie 2022 (dată valabilă pentru toți candidații) vor avea grijă să se programeze (detalii aici) până cel târziu pe 8 Aprilie 2022, ora 12:00 sau din data de 11 Iunie 2022 (această a doua dată este valabilă doar pentru candidații înscriși la facultățile la care admiterea anticipată este pe bază de dosar) vor avea grijă să se programeze (detalii vor fi afișate aici) până cel târziu pe 8 iunie 2022, ora 12:00.