Meniu Închide

Admitere Licență 2023Sesiunea  s-a încheiat

Rezultate S3-3: Candidați declarați admiși – în curând


Procedura de înmatriculare – Transporturi – 2023- Sesiunea S2.pdf

Perioadă înmatriculare: 19 iulie – 21 iulie 2023, în intervalul 8:00-16:00

Locul unde se realizează înmatricularea:

Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, București, Corp Clădire JA (Facultatea de Transporturi), Intrarea principală, Amfiteatrul JA103 (harta este atașată mai sus in fisierul .pdf).

Documente necesare înmatriculare admiși  Sesiunea II – Admitere

 1. Diploma de bacalaureat sau Diplomă echivalentă cu aceasta (sau adeverinta pentru promoția 2023) (originale)
 2. Foaie matricolă (original)
 3. Certificat naștere (original)
 4. Act identitate – Carte identitate sau pașaport (original)
 5. 3 fotografii color pe hârtie fotografică (3 cm x 4 cm – tip pașaport)
 6. Dovada achitării taxei de înscriere
 7. FIȘĂ / Cerere de înscriere semnată de candidat – Originalul documentului încărcat în platformă.
 8. Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor – originalul documentului încărcat în platforma de înscriere
 9. Adeverința medicală – original
 10. Dovada achitării taxei de înmatriculare *

 

*Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății:numele și prenumele complet al candidatului precum și facultatea la care acesta se înmatriculează, astfel:

 • În platforma de admitere din contul candidatului
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi: – Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau -Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

 

Pentru candidații admiși cu TAXĂ se achită, în plus, suma de 500 lei în cont:

BRD RO97BRDE410SV98068754100

sau

BCR RO69RNCB0723000506250269

 


 • Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.
 • În anul 2023 admiterea în UPB se face printr-un concurs cu probe scrise sau printr-un concurs de dosare în funcție de strategia fiecărei facultăți.
 • Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.
 • Este extrem de importantă completarea corectă și completă (inclusiv cu diacritice) a tuturor datelor solicitate în platforma admitere.pub.ro pe parcursul procesului de înscriere la concurs.
 • Distribuția numărului total de locuri pe facultăți și domenii de studii pentru anul universitar 2023-2024 – aici.
 • Concursul de admitere este adresat candidaților care îndeplinesc prevederile din Capitolele I și II din Regulament.
 • Structura și calendarul de desfășurare sunt reprezentate grafic mai jos și sunt descrise în Capitolul III din Regulament
 • În anul 2023, admiterea în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni:
  • Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs cu probe scrise sau concurs de dosare)
  • Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise sau concurs de dosare)
  • și, acolo unde este cazul, Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosare)
 • Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează:
  • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă
  • Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
  • Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare* (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare
  Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.
* Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.

** Pentru candidații care vizează participarea la concurs în Sesiunea II pe (/și pe) un loc subvenționat de la buget pentru școlarizarea în beneficiul Serviciului Român de Informații (SRI), există o etapă de înscriere și selecție preliminară (vezi detalii aici). Candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție prin transmiterea unui CV la adresa de mail hr.tehnic@sri.ro (cu titlul „Licenţă UPB Nume prenume”), până cel târziu pe data de 1 martie 2023.

SESIUNEA I – ADMITERE ANTICIPATĂ

Specificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul IV.
Această sesiune este dedicată:

 • A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs poate fi vizualizat aici.
  Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.
 • B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs.
  Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.
  În anul 2023, admiterea anticipată în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). La Facultatea de Transporturi, admiterea anticipată se desfășoară printr-un concurs de dosare ( P1 și P2 – medii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele selectate) (vezi Anexa II-1.1).
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat

 • Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși.Faza I – ÎNSCRIERE

 • Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV (detalii plată).
 • În Sesiunea I – Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere, iar în ceea ce privește opțiunile:
  – Candidatul alege, în prima fază, disciplinele pentru probele P1 și P2 dintre cele valabile la facultatea la care se înscrie (vezi Anexa II-1.2 pentru concurs cu probe scrise și respectiv Anexa II-1.1 pentru concurs pe bază de dosar).
  – Odată acestea stabilite, candidatul poate selecta în ordinea preferințelor sale triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi) de la facultatea la care se înscrie.
 • Pentru A – Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).
 • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, în ceea ce privește probele de concurs, în Sesiunea I, două dintre acestea (P1 și respectiv P2) se bazează, după caz, fie pe mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.1) dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs pe bază de dosare, fie pe baza notelor obținute la examenul scris din data de 22 Aprilie 2023, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2), dacă acesta s-a înscris la o facultate la care admiterea anticipată este prin concurs cu probe scrise.
 • Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, proba P3 se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III).
 • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line UPB din data de 31 Martie 2022 (dată valabilă pentru toți candidații) vor avea grijă să se programeze (detalii aici, exemple: englezafrancezagermana) până cel târziu pe 29 Martie 2023, ora 12:00 sau din data de 9 Iunie 2023 (această a doua dată este valabilă doar pentru candidații înscriși la facultățile la care admiterea anticipată este pe bază de dosar) vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 7 iunie 2023, ora 12:00 (detalii aici, exemple: englezafrancezagermana).