Meniu Închide

ANUNȚ SEMNARE CONTRACTE DE STUDII – LICENȚĂ ȘI MASTERAT – OCTOMBRIE 2023

Până la data de 23 octombrie 2023 se desfășoară acțiunea de semnare a contractelor de studiu.

Semnarea contractului de studiu se va face împreună cu cadrul didactic îndrumător de an, conform listei atașate.

Contractul se va semna în dublu exemplar, fizic, la sediul facultății.

Nesemnarea contractului de studiu în termenul stabilit atrage exmatricularea .


ANUNȚ ACHIZIȚIONARE ABONAMENTE METROREX ȘI TICHETE CFR                                    

Studentii anilor II, III si IV licență și II master pot achiziționa abonamente metrorex și bilete CFR în baza legitimației vizate în anul universitar anterior, conform metodologiei afișate.

Studenții anului I licență și I master pot beneficia, după semnarea contractului de studiu, până  la emiterea legitimației de transport de adeverință care să ateste statutul de student.

 

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, proveniți din centre de plasament sau care au fost in plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal , pot obține adeverință pentru reducere 100%, prezentând actele doveditoare la secretariatul facultății.

Norme metodologice (.pdf)


ANUNȚ TAXE ȘCOLARE

 

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024 este în valoare de

 • Licență- 4000 lei /an
 • Master- 5000 lei/an
 • Master în limba engleză- 5500 lei/an

Taxele de școlarizare se achită în conturile RO97BRDE410SV98068754100    (BRD)

Sau RO69RNCB0723000506250269    (BCR)

Taxa pe disciplină se va achita până la semnarea

contractului de studii(cel tarziu 15 octombrie) pentru semestrul I si cel târziu până la 15 martie 2023 pentru disciplinele semestrului II

Taxa pe disciplină poate fi achitată în contul

RO77RNCB0723000506250319 la BCR

Pentru studenții promovați taxa de refacere este

 • 30lei/punct credit (pt. maxim 2 restanțe)
 • 50 lei /punct credit pentru mai mult de 2 restanțe

Pentru studenții care repetă anul cu taxă pe disciplina – 65 lei/punct credit

Chitanţa va fi transmisă pe mail la adresa d-nei/d-lui secretar  de an (vezi  contact) sau pe transport@upb.ro

Pe chitantă trebuie sa se specifice numele si prenumele studentului, Facultatea de Transporturi, taxa școlarizare 2023 -2024 sau  disciplina/disciplinele  pentru care a fost achitată refacerea .


 

Actualizare date personale

 

Studenții, în special cei de an I licență și anul I master sunt invitați să completeze în contul personal de pe platforma https://www.studenti.pub.ro , IBAN-ul și banca la care au cont, în vederea efectuării de către universitate a diverselor plăți  burse, decontări abonamente stb, premii la concursuri științifice etc.

 


ANUNȚ PUNCTAJ DE PROMOVARE PENTRU ANUL 2023

 

Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Transporturi din data de 05 septembrie 2023, punctajul minim de promovare în anul universitar 2023-2024 , acumulat din disciplinele obligatorii și opționale este următorul

Din ANUL I în ANUL II – 25 punce credit

Din ANUL II în ANUL III – 75 punce credit

Din ANUL III în ANUL IV– 135 punce credit

 

Din ANUL I în ANUL II MASTER  – 30  punce credit

 

Studenții care nu au acumulat punctajul minim de promovare, pot depune cerere de repetare până cel târziu la 20 septembrie, altfel vor fi exmatriculați.


REDUCERI TRANSPORT pentru STUDENȚI

Cf. prevederilor art. 128 a Legii învățământului superior nr. 199/2023:

 1. a) STUDENȚII românii/străni, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiaza de:
 • legitimații de călătorie reducere 90% valabile pe tren/trenuri și dată la toate categoriile de trenuri (regio, interregio și intercity), clasa a 2-a;
 • abonamente lunare cu reducere 90% cu număr nelimitat de călătorii, la tren regio și interregio, pe distanțe până la 300 km, clasa a 2-a.
 • Mijloacele de transport local în comun (transportul intern auto si transportul cu metroul) și naval
 1. b) STUDENȚII orfani, precum şi studenţii proveniţi din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal beneficiaza de:
 • legitimații de călătorie reducere 100%, valabile pe tren/trenuri și dată, la toate categoriile de trenuri (regio, interregio și intercity), clasa a 2-a;
 • abonamente lunare cu reducere 100% cu număr nelimitat de călătorii, la tren regio și interregio, pe distanțe până la 300 km, clasa a 2-a.
 • Mijloacele de transport local în comun (transportul intern auto si transportul cu metroul) și naval cu 100% reducere

Călătoria la clasa 1 sau cu vagon de dormit/cușetă se efectuează cu plata integrală a diferențelor tarifare.


ANUNȚ REPETARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Studenții de la programele de licență și masterat care nu vor acumula punctajul minim de promovare după sesiunea de restanțe (28.08-08.09. 2023) pot depune cerere de repetare până cel târziu la data de 20 septembrie 2023.

Studentii anului IV au dreptul la o singura repetare cu taxă pe disciplină , urmând ca din al doilea an repetat,  să achite TAXA  de școlarizare(TS)

Studenţii anului IV care repetă  cu TAXĂ-TS (4000 lei) trebuie sa achite ½ din taxă la  depunerea cererii de repetare şi restul  până la  data de 15 octombrie 2023.

Taxa pe disciplină se va achita până la semnarea contractului de studii(cel tarziu 15 octombrie) pentru semestrul I si cel târziu până la 15 martie 2023 pentru disciplinele semestrului II

Taxa pe disciplină  poate fi achitată în contul RO77RNCB0723000506250319 la BCR

Taxa de școlarizare  poate fi achitată în conturile :

RO97BRDE410SV98068754100 la BRD  sau

RO69RNCB0723000506250269 la BCR

Chitanţa va fi transmisă pe mail la adresa secretarei de an sau pe transport@upb.ro


ANUNȚ REÎNMATRICULARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR   2023-2024

Studenții de la programele de licență și masterat care doresc să reia studiile după exmatriculare, pot depune cererea de reînmatriculare, la secretariatul facultății sau pe transport@upb.ro în perioada 1-15 septembrie 2023.

Cererea de reinmatriculare va fi însoțită de chitanța de reînmatriculare în valoare de 100 lei iar după aprobarea acesteia și stabilirea diferențelor și a anului în care se va face înscrierea va trebui achitată taxa de școlarizare până cel tarziu la 15 octombrie 2023    .

Taxa de reînmatriculare(100 lei) poate fi achitata în contul  RO77RNCB0723000506250319 la BCR iar chitanța va fi atașată cererii de reînmatriculare.

Taxa de școlarizare poate fi achitată în conturile

RO97BRDE410SV98068754100 la BRD  sau

RO69RNCB0723000506250269 la BCR și transmisă pe adresa transport@upb.ro sau depusă la secretariatul facultății.


ANUNȚ TRANSFER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Cererea  de transfer se va depune la secretariatul Facultății de Transporturi ,  în dublu exemplar , în perioada 1-15 septembrie 2023, însoțită de situația școlară completă( pentru cei care doresc transferul la Facultatea de Transporturi

 

 


Anunţ eliberare adeverinţe absolvire licență

Absolvenţii specializărilor de licență care au susţinut examenul  de diplomă în sesiunea iulie 2023 pot ridica adeverinţele care ţin loc de diplomă de absolvire în perioada 11- 21 iulie  2023 de la secretariatul Facultăţii de Transporturi.

Programul de eliberare a adeverinţelor este 9:00-14:00

Adeverinţa de absolvire se eliberează personal sau altei persoane care are împuternicire la notar.

Pentru ridicarea adeverinţei trebuie să prezentaţi cartea de identitate.


Anunţ eliberare adeverinţe absolvire master

Absolvenţii programelor de masterat care au susţinut examenul  de disertație în sesiunea iunie 2023 pot ridica adeverinţele care ţin loc de diplomă de absolvire în perioada  6- 14 iulie  2023 de la secretariatul Facultăţii de Transporturi.

Programul de eliberare a adeverinţelor este 9:00-15:00.

Adeverinţa de absolvire se eliberează personal sau altei persoane care are împuternicire la notar.

Pentru eliberarea adeverinţei trebuie să prezentaţi cartea de identitate.


Anunț predare laptop

Studenții  anului  IV licență și cei de an II master care au primit de la Facultatea de Transporturi un laptop, trebuie să depună la secretariatul facultății (Secretar șef facultate):

 • laptop-ul,
 • încărcătorul și
 • stick -ul de date

până cel târziu la data de 23 iunie 2023.


Decontare abonamente STB

Pentru decontarea abonamentelor achizitionate in anul universitar 2022-2023 studentii pot prezenta la secretariatul facultatii, in perioada 12 – 23 iunie 2023, urmatoarele documente:

 1. CERERE TIP DECONTARE ABONAMENTE + BORDEROU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE DECONTARE(Anexa 1)
 2. Copie Xerox dupa cardul activ STB
 3. Bonuri fiscale in original , stampilate de catre STB (centrul de vanzare)

Pe pagina cu copia Xerox a cardului STB se vor copia si abonamentele transmise pentru decontare. Copiile trebuie sa fie lizibile .

Pentru abonmentele achiziționate on-line se va prezenta bonul ștampilat la un ghișeu STB și codul QR.

Decontarea abonamentelor  se poate  face pentru lunile octombrie 2022-iunie 2023.

Pentru decont, fiecare student trebuie sa aiba incarcat pe platforma studenti.pub.ro, contul IBAN personal valid.


Anunț – Eliberare acte de studiu- Promoția 2022

Începând cu data de 12.06.2023 se va proceda la eliberarea actelor de studii și pentru absolvenții promoției 2022 (licența și master). Ridicarea actelor de studii se va face de la Biroul Acte de studii, situat în clădirea Rectorat, etajul 3, camera 307.

Eliberarea actelor se va face de luni până vineri între orele 09.00-13.00,  în conformitate cu Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul Universității POLITEHNICA din București- în baza cărții de identitate sau a pașaportului valabil (pentru titulari )sau în baza împuternicirii  notariale și a cărtii de identitate a persoanei împuternicite (pentru persoanele împuternicite) .

Absolvenții care sunt înscrisi la master, vor depune după ridicare, diplomele și suplimentele, la secretariatul facultății, la dosarul de masterat.


Certificate lingvistice British Council

Începând cu acest an academic, Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu British Council oferă studenților certificate lingvistice în mod gratuit.

Pentru acest semestru universitar, testele disponibile sunt:
Aptis (computer based) – se adresează studenților de la Master, anul II și oferă un certificat de competențe lingvistice recunoscut internațional;
English Score (mobile based) – se adresează studenților de la Licență, anul IV și oferă un certificat digital de cunoaștere a limbii engleze.
https://international.upb.ro/academics/courses/british-council

Certificatul digital English Score (.pdf)

 

 


Selecție cadre didactice – Vizită tehnică la Gigafactory Tesla Berlin-Brandenburg 25-27 mai 2023

 

2 locuri disponibile

 

Cadrele didactice interesate sunt invitate să se înscrie până joi 20.04.2023 la selecția privind participarea la vizita tehnică organizată de UPB Facultatea de Transporturi și TESLA.

 

Toate cheltuielile necesare acestei deplasări sunt susținute de UPB.

 

Pentru participarea la vizita tehnică organizată la Gigafactory TESLA din Berlin – Brandenburg Germania este necesară transmiterea următoarelor documente:

 • CV-ul candidatului
 • Scrisoare de motivație care să cuprindă următoarele aspecte: prezentarea activității cadrului didactic, plan de dezvoltare profesională (evoluția în următorii 5 ani – studii, activități, proiecte, internshipuri, burse, cursuri etc.) și impactul vizitei tehnice asupra planului de dezvoltare profesională.

 

Documentele vor fi depuse la secretariatul Facultății Transporturi (în format fizic) în perioada 11.04 – 20.04.2023 (orele 8:00-16:00).

 


Selecție studenți – Vizită tehnică la Gigafactory Tesla Berlin-Brandenburg – 25-27 mai 2023

 

13 locuri disponibile

 

Studenții interesați sunt invitați să se înscrie până joi 20.04.2023 la selecția privind participarea la vizita tehnică organizată de UPB Facultatea de Transporturi și TESLA.

 

Toate cheltuielile necesare acestei deplasări sunt susținute de UPB.

 

Pentru participarea la vizita tehnică organizată la Gigafactory TESLA din Berlin – Brandenburg Germania este necesară transmiterea următoarelor documente:

 • Situația școlară – eliberată de secretariatul facultății
 • CV-ul candidatului
 • Scrisoare de motivație care să cuprindă următoarele aspecte: prezentarea activității studentului (activități curriculare și extra-curriculare), plan de dezvoltare profesională (evoluția în următorii 5 ani – studii, activități, proiecte, internshipuri, burse, cursuri etc.) și impactul vizitei tehnice asupra planului de dezvoltare profesională.

 

Documentele vor fi depuse la secretariatul Facultății Transporturi (în format fizic) în perioada 11.04 – 20.04.2023 (orele 8:00-16:00).

 


Anunț studenți master

Studenții înscriși în anul II master au obligația ca până la data de 01 aprilie 2023 să depună la secretariatul facultății următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licență în original
 • suplimentul diplomei de licență în original

Cei care nu vor depune documentele pentru completarea dosarului nu vor putea participa la sesiunea de vară în vederea înscrierii la examenul de disertație, urmând a fi exmatriculați.


 


CONTRACTE DE STUDII – SEMNARE

Toti studenții facultății de la studiile de licență și masterat au obligatia să semneze până la data de 15 octombrie 2022 contractele de studii.

Studentii anului I licență si I master vor semna contractele împreună cu îndrumătorii de an în săptămâna 10-14 octombrie 2022, după programul stabilit de îndrumătorii de an.

Studenții anului IV care repetă anul sau au fost reînmatriculați în anul universitar 2022-2023 vor semna contractele în perioada 10-14 octombrie, în intervalul orar 9-14, la secretariatul facultății.

 


ANUNȚ DISCIPLINE OBLIGATORII ȘI OPȚIONALE-ANUL I

 

Studenții nu pot modifica contractele de studiu sau grupa.

Studenții anului I pot trimite solicitare pentru înscrierea în contractul de studiu a disciplinelor facultative pe care doresc să le parcurgă în anul universitar 2022-2023 trimițând solicitare pana pe 7 octombrie catre secretariat pe adresa mihaela.cucu@upb.ro.

Disciplinele facultative, cu excepția celor din pachetul Psiho-pedagogic pot fi accesate cu taxă (30 lei/punct credit)

 

Toți studenții facultății de la studiile de licență și masterat au obligatia să semneze contractele de studii pentru anul universitar 2022-2023 altfel, vor fi exmatriculați.

Contractele se vor semna conform unui program ce urmeaza sa se afiseze la avizierul de pe site-ul facultatii, in prima parte a lunii octombrie.

Studenții care sunt înscrisi cu taxă au obligația să depună la secretariat chitanța care dovedeste plata taxei de școlarizare sau a taxei de refacere a disciplinelor, până la 15 octombrie 2022 pentru semestrul i și până la 15 martie 2023 taxa de școlarizare sau taxa de refacere discipline pentriu semestrul II.

 

Studenții anului IV care repetă anul cu taxă de școlarizare (4000 lei) trebuie să achite până la 15 octombrie taxa integral și să trimită chitanța pe adresa de mail a secretarei de an : vali.lazar@upb.ro


Studenții anului I

sunt rugați să completeze următoarele câmpuri ale secțiunii DATE PERSONALE

din platforma       https://studenti.pub.ro:

 • E-mail;
 • Telefon mobil;
 • Număr cont (IBAN).

Platforma     https://studenti.pub.ro  se poate accesa cu:

User name: CNP

Parola:ultimele 6 cifre ale CNP-ului.

 

Fiecare grupă își va alege un reprezentant (șef de grupă).

Șeful de grupă este reprezentantul studenților din grupa respectivă și are rolul de a asigura comunicarea între studenți și secretarul de an.

Mihaela Cucu (e-mail: mihaela.cucu@upb.ro)


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 20222023

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, MASTERAT (.pdf)


ANUNȚ PUNCTAJ DE PROMOVARE

Din anul I  in anul II  licență        -25 puncte credit

Din anul II  în anul III  licență      -75 puncte credit

Din anul III  în anul IV  licență   -135 puncte credit

Din anul I  in anul II   master        -30 puncte credit

Studenții care nu au aculumat după sesiunea de toamnă punctajul necesar promovării, au termen de depunere a cererii de repetare până la data de 20 septembrie , altfel vor fi exmatriculați.


ANUNȚ REPETARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

 Studenții de la programele de licență și masterat care nu vor acumula punctajul minim de promovare după sesiunea de restanțe (29.08-09.09. 2022) pot depune cerere de repetare până cel târziu la data de 20 septembrie 2022.

Studentii anului IV au dreptul la o singura repetare cu taxă pe disciplină , urmând ca din al doilea an repetat,  să achite TAXA  de școlarizare(TS)

Studenţii anului IV care repetă  cu TAXĂ-TS (4000 lei) trebuie sa achite ½ din taxă la  depunerea cererii de repetare şi restul  până la  data de 15 octombrie 2022.

Taxa pe disciplină se va achita până la semnarea contractului de studii(cel tarziu 15 octombrie) pentru semestrul I si cel târziu până la 15 martie 2023 pentru disciplinele semestrului II

Taxa pe disciplină  poate fi achitată în contul RO77RNCB0723000506250319 la BCR

Taxa de școlarizare  poate fi achitată în conturile :

RO97BRDE410SV98068754100 la BRD  sau

RO69RNCB0723000506250269 la BCR

Chitanţa va fi transmisă pe mail la adresa secretarei de an sau pe transport@upb.ro

Cerere repetare (.docx)


ANUNȚ REÎNMATRICULARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Studenții de la programele de licență și masterat care doresc să reia studiile după exmatriculare, pot depune cererea de reînmatriculare, la secretariatul facultății sau pe transport@upb.ro în perioada 1-15 septembrie 2022.

Cererea de reinmatriculare va fi însoțită de chitanța de reînmatriculare în valoare de 100 lei iar după aprobarea acesteia și stabilirea diferențelor și a anului în care se va face înscrierea va trebui achitată taxa de școlarizare până la 15 octombrie 2022.

Taxa de reînmatriculare(100 lei) poate fi achitata în contul  RO77RNCB0723000506250319 la BCR iar chitanța va fi atașată cererii de reînmatriculare.

Taxa de școlarizare poate fi achitată în conturile

RO97BRDE410SV98068754100 la BRD  sau

RO69RNCB0723000506250269 la BCR și transmisă pe adresa transport@upb.ro sau depusă la secretariatul facultății.

cerere reinmatriculare (.docx)


ANUNȚ TRANSFER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Cererea  de transfer se va depune la secretariatul Facultății de Transporturi ,  în dublu exemplar , în perioada 1-15 septembrie , însoțită de situația școlară completă( pentru cei care doresc transferul la Facultatea de Transporturi)


ANUNŢ ELIBERARE ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE LICENŢĂ

Absolvenţii specializărilor de licență care au susţinut examenul  de diplomă în sesiunea iulie 2022 pot ridica adeverinţele care ţin loc de diplomă de absolvire în perioada 11- 15 iulie  2022 de la secretariatul facultăţii de transporturi.

Programul de eliberare a adeverinţelor este 9:00-15:00

Adeverinţa de absolvire se eliberează personal sau altei persoane care are împuternicire la notar.

Pentru ridicarea adeverinţei trebuie să prezentaţi cartea de identitate.


Tabere studențești

METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești (.pdf)

Anexe Metodologie tabere studentesti.docx


Anunț eliberări acte de studiu pentru absolvenți

Începând cu data de 02.06.2022 se va proceda la eliberarea actelor de studii și pentru absolvenții promoției 2021 (licenţă şi master).

Ridicarea actelor de studii se va face de la Biroul Acte de studii, situat în clădirea Rectorat, Etaj 3,camera 307.

Eliberarea actelor se va face de luni pana vineri intre orele 10.00-14.00 în conformitate cu Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul Universității POLITEHNICA din București (personal sau de o altă persoană cu imputernicire la notariat), în baza cărţii de identitate.

Pentru nelămuriri, vă puteţi adresa Biroului Eliberări acte, tel. 0214029639

Anunt eliberare adeverinte de absolvire

Absolventii care au susţinut examenul de diplomă şi disertaţie în sesiunea FEBRUARIE 2022 pot ridica de la secretariatul facultăţii, adeverinţele de absolvire ce ţin loc de diplomă pentru o perioadă de 12 luni de la data susţinerii examenului.
La ridicarea adeverinţei se va depune la secretariat:
– lucrarea de diplomă (tiparită, copertată) şi 2 fotografii tip ¾ pentru absolvenţii examenului de diplomă
– lucrarea de disertaţie pentru absolvenţii examenului de disertaţie.
Adeverinţa se ridică personal de către titular sau poate fi ridicată de o altă persoană imputernicită la notariat . în baza cărţii de identitate, în perioada 14-18 martie între orele 9:00-15:00.


Adeverinta pensie

Pentru eliberarea adeverinţei necesare calculării pensiei, se vor depune la secretariatul facultăţii sau pe adresa de mail transport@upb.ro  următoarele documente: