Meniu Închide

Decontare abonamente STB

Pentru decontarea abonamentelor achizitionate in anul universitar 2022-2023 studentii pot prezenta la secretariatul facultatii, in perioada 12 ianuarie -10 februarie 2023, urmatoarele documente:

 1. CERERE TIP DECONTARE ABONAMENTE + BORDEROU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE DECONTARE(Anexa 1)
 2. Copie Xerox dupa cardul activ STB
 3. Bonuri fiscale in original , stampilate de catre STB (centrul de vanzare)

Pe pagina cu copia Xerox a cardului STB se vor copia si abonamentele transmise pentru decontare. Copiile trebuie sa fie lizibile .

Pentru decont, fiecare student trebuie sa aiba incarcat pe platforma studenti.pub.ro, contul IBAN personal valid.


CONTRACTE DE STUDII – SEMNARE

Toti studenții facultății de la studiile de licență și masterat au obligatia să semneze până la data de 15 octombrie 2022 contractele de studii.

Studentii anului I licență si I master vor semna contractele împreună cu îndrumătorii de an în săptămâna 10-14 octombrie 2022, după programul stabilit de îndrumătorii de an.

Studenții anului IV care repetă anul sau au fost reînmatriculați în anul universitar 2022-2023 vor semna contractele în perioada 10-14 octombrie, în intervalul orar 9-14, la secretariatul facultății.

 


ANUNȚ DISCIPLINE OBLIGATORII ȘI OPȚIONALE-ANUL I

 

Studenții nu pot modifica contractele de studiu sau grupa.

Studenții anului I pot trimite solicitare pentru înscrierea în contractul de studiu a disciplinelor facultative pe care doresc să le parcurgă în anul universitar 2022-2023 trimițând solicitare pana pe 7 octombrie catre secretariat pe adresa mihaela.cucu@upb.ro.

Disciplinele facultative, cu excepția celor din pachetul Psiho-pedagogic pot fi accesate cu taxă (30 lei/punct credit)

 

Toți studenții facultății de la studiile de licență și masterat au obligatia să semneze contractele de studii pentru anul universitar 2022-2023 altfel, vor fi exmatriculați.

Contractele se vor semna conform unui program ce urmeaza sa se afiseze la avizierul de pe site-ul facultatii, in prima parte a lunii octombrie.

Studenții care sunt înscrisi cu taxă au obligația să depună la secretariat chitanța care dovedeste plata taxei de școlarizare sau a taxei de refacere a disciplinelor, până la 15 octombrie 2022 pentru semestrul i și până la 15 martie 2023 taxa de școlarizare sau taxa de refacere discipline pentriu semestrul II.

 

Studenții anului IV care repetă anul cu taxă de școlarizare (4000 lei) trebuie să achite până la 15 octombrie taxa integral și să trimită chitanța pe adresa de mail a secretarei de an : vali.lazar@upb.ro


Studenții anului I

sunt rugați să completeze următoarele câmpuri ale secțiunii DATE PERSONALE

din platforma       https://studenti.pub.ro:

 • E-mail;
 • Telefon mobil;
 • Număr cont (IBAN).

Platforma     https://studenti.pub.ro  se poate accesa cu:

User name: CNP

Parola:ultimele 6 cifre ale CNP-ului.

 

Fiecare grupă își va alege un reprezentant (șef de grupă).

Șeful de grupă este reprezentantul studenților din grupa respectivă și are rolul de a asigura comunicarea între studenți și secretarul de an.

Mihaela Cucu (e-mail: mihaela.cucu@upb.ro)


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 20222023

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, MASTERAT (.pdf)


ANUNȚ PUNCTAJ DE PROMOVARE

Din anul I  in anul II  licență        -25 puncte credit

Din anul II  în anul III  licență      -75 puncte credit

Din anul III  în anul IV  licență   -135 puncte credit

Din anul I  in anul II   master        -30 puncte credit

Studenții care nu au aculumat după sesiunea de toamnă punctajul necesar promovării, au termen de depunere a cererii de repetare până la data de 20 septembrie , altfel vor fi exmatriculați.


ANUNȚ REPETARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

 Studenții de la programele de licență și masterat care nu vor acumula punctajul minim de promovare după sesiunea de restanțe (29.08-09.09. 2022) pot depune cerere de repetare până cel târziu la data de 20 septembrie 2022.

Studentii anului IV au dreptul la o singura repetare cu taxă pe disciplină , urmând ca din al doilea an repetat,  să achite TAXA  de școlarizare(TS)

Studenţii anului IV care repetă  cu TAXĂ-TS (4000 lei) trebuie sa achite ½ din taxă la  depunerea cererii de repetare şi restul  până la  data de 15 octombrie 2022.

Taxa pe disciplină se va achita până la semnarea contractului de studii(cel tarziu 15 octombrie) pentru semestrul I si cel târziu până la 15 martie 2023 pentru disciplinele semestrului II

Taxa pe disciplină  poate fi achitată în contul RO77RNCB0723000506250319 la BCR

Taxa de școlarizare  poate fi achitată în conturile :

RO97BRDE410SV98068754100 la BRD  sau

RO69RNCB0723000506250269 la BCR

Chitanţa va fi transmisă pe mail la adresa secretarei de an sau pe transport@upb.ro

Cerere repetare (.docx)


ANUNȚ REÎNMATRICULARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Studenții de la programele de licență și masterat care doresc să reia studiile după exmatriculare, pot depune cererea de reînmatriculare, la secretariatul facultății sau pe transport@upb.ro în perioada 1-15 septembrie 2022.

Cererea de reinmatriculare va fi însoțită de chitanța de reînmatriculare în valoare de 100 lei iar după aprobarea acesteia și stabilirea diferențelor și a anului în care se va face înscrierea va trebui achitată taxa de școlarizare până la 15 octombrie 2022.

Taxa de reînmatriculare(100 lei) poate fi achitata în contul  RO77RNCB0723000506250319 la BCR iar chitanța va fi atașată cererii de reînmatriculare.

Taxa de școlarizare poate fi achitată în conturile

RO97BRDE410SV98068754100 la BRD  sau

RO69RNCB0723000506250269 la BCR și transmisă pe adresa transport@upb.ro sau depusă la secretariatul facultății.

cerere reinmatriculare (.docx)


ANUNȚ TRANSFER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Cererea  de transfer se va depune la secretariatul Facultății de Transporturi ,  în dublu exemplar , în perioada 1-15 septembrie , însoțită de situația școlară completă( pentru cei care doresc transferul la Facultatea de Transporturi)


ANUNŢ ELIBERARE ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE LICENŢĂ

Absolvenţii specializărilor de licență care au susţinut examenul  de diplomă în sesiunea iulie 2022 pot ridica adeverinţele care ţin loc de diplomă de absolvire în perioada 11- 15 iulie  2022 de la secretariatul facultăţii de transporturi.

Programul de eliberare a adeverinţelor este 9:00-15:00

Adeverinţa de absolvire se eliberează personal sau altei persoane care are împuternicire la notar.

Pentru ridicarea adeverinţei trebuie să prezentaţi cartea de identitate.


Tabere studențești

METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești (.pdf)

Anexe Metodologie tabere studentesti.docx


Anunț eliberări acte de studiu pentru absolvenți

Începând cu data de 02.06.2022 se va proceda la eliberarea actelor de studii și pentru absolvenții promoției 2021 (licenţă şi master).

Ridicarea actelor de studii se va face de la Biroul Acte de studii, situat în clădirea Rectorat, Etaj 3,camera 307.

Eliberarea actelor se va face de luni pana vineri intre orele 10.00-14.00 în conformitate cu Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul Universității POLITEHNICA din București (personal sau de o altă persoană cu imputernicire la notariat), în baza cărţii de identitate.

Pentru nelămuriri, vă puteţi adresa Biroului Eliberări acte, tel. 0214029639

Anunt eliberare adeverinte de absolvire

Absolventii care au susţinut examenul de diplomă şi disertaţie în sesiunea FEBRUARIE 2022 pot ridica de la secretariatul facultăţii, adeverinţele de absolvire ce ţin loc de diplomă pentru o perioadă de 12 luni de la data susţinerii examenului.
La ridicarea adeverinţei se va depune la secretariat:
– lucrarea de diplomă (tiparită, copertată) şi 2 fotografii tip ¾ pentru absolvenţii examenului de diplomă
– lucrarea de disertaţie pentru absolvenţii examenului de disertaţie.
Adeverinţa se ridică personal de către titular sau poate fi ridicată de o altă persoană imputernicită la notariat . în baza cărţii de identitate, în perioada 14-18 martie între orele 9:00-15:00.

Anunt burse sociale

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul II se depun la secretariatul  facultatii  pana la 15 martie 2022

Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte:

 • declaraţie de venit (se printeaza de aici);
 • certificat de nastere
 • adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: noiembrie,decembrie 2021 si ianuarie 2022
 • adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: noiembrie,decembrie 2021 si ianuarie 2022;
 • cupoane de pensie pentru lunile: noiembrie,decembrie 2021 si ianuarie 2022
 • cupoane de şomaj pentru lunile: noiembrie,decembrie 2021 si ianuarie 2022
 • adeverinţă de la primărie , pentru veniturile din agricultură;
 • adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie 2022
 • adeverinţă de la administraţia financiară ( pentru anii 2021 si 2022) şi primărie(pentru provincie) din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a.
 • pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară declaraţie notarială pe propria răspundere( declaratia va fi dată de parintele în cauză)
 • adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor ori copiedupă certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 • copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;
 • adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament vizata de Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului.Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1524 lei, în funcţie de fondurile alocate.
  Studentul trebuie sa fie promovat iar media de bursa trebuie sa fie cel puţin 5.

*
Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a  burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat ,învățământ cu frecvență.


Adeverinta pensie

Pentru eliberarea adeverinţei necesare calculării pensiei, se vor depune la secretariatul facultăţii sau pe adresa de mail transport@upb.ro  următoarele documente: