Meniu Închide

PoliFest

Evenimentul facilitează colaborarea dintre mediul academic și cel economic și creează o punte între elevi, studenți, cadre didactice, specialiști, cercetători și companii. Cu o oferta educațională diversă și absolvenți cu rezultate de excepție,

POLITEHNICA București pregătește specialiștii viitorului.

 

Vă așteptăm la POLIFEST pentru a face cunoștință cu reprezentanții facultăților, ai asociațiilor studențești și ai celor mai mari companii din țară.


Prezentare companie -ALTEN

 

ROSE – SIPAST-UPB AG404/SGU/SS/2023

Termenul de depunere a ofertelor pentru realizarea unor sesiuni de dezvoltare a competențelor socio-emoționale cu membrii GT (AVI. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de dezvoltare a competențelor socio-emoționale) din cadrul proiectului SIPAST-UPB se prelungește până la data de 15.02.2024  ora 16:00.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea de Transporturi invită prestatorii eligibili – firme, organizații, asociații, ONG-uri etc. (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării serviciilor de consultanță. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecție în Baza Calificării Consultanților definită în Ghidul de implementare, parte a  Manualului de granturi, publicat pentru Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități din Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 15.02.2024  ora 16:00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00– 16:00.

Denumire achizitor: Facultatea de Transporturi, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

În atenția:  Mihaela Cristina TUDORACHE, Director grant

Adresă:  Splaiul Independenţei, nr.313, corp JH, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal: RO-060042

Tel: +40214029695

Tel: 0723656026

E-mail: mihaela.tudorache@upb.ro


Prelungire termen de depunere dosare selectie constultanti individuali – studenti

Proiectul SIPAST-UPB prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru participarea la selecția CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI – STUDENȚI, pentru studenții Facultății Transporturi.

Studenţii interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (copii după diplome si certificate care sa ateste implicarea in activități extrașcolare sau de voluntariat, situații școlare, adeverințe privind media anilor de studii, adeverințe/contracte/recomandări privind implicarea în proiecte educaționale) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior (semnate si datate – acolo unde este cazul) se transmit în format electronic, prin e-mail, pe adresa mihaela.tudorache@upb.ro  până la data de 09.02.2024 ora 16:00.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00.

Denumire achizitor Facultatea de Transporturi, Universitatea Politehnica din București.

În atenția: Mihaela Cristina TUDORACHE, Director grant

Adresă:  Splaiul Independenței, nr.313, corp JH, sector 6, București, Cod Poștal: RO-060042

Tel: +40214029695; +40723656026

E-mail: mihaela.tudorache@upb.ro


SIPAST – INVITAȚIE DE PARTICIPARE – Consultanți individuali – studenți (4 consultanți)

Astăzi, 23.01.2024, proiectul SIPAST-UPB lansează INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI – STUDENȚI, pentru studenții Facultății de Transporturi. Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) – Consultanți individuali – studenți (4 consultanți) “ și “Termenii de referință” anexați. Studenţii interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (copii după diplome si certificate care sa ateste implicarea in activități extrașcolare sau de voluntariat, situații școlare, adeverințe privind media anilor de studii, adeverințe/contracte/recomandări privind implicarea în proiecte educaționale) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior (semnate si datate – acolo unde este cazul) se transmit în format electronic, prin e-mail, pe adresa mihaela.tudorache@upb.ro până la data de 31.01.2024 ora 16:00.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00.

Denumire achizitor Facultatea de Transporturi, Universitatea Politehnica din București.

În atenția: Mihaela Cristina TUDORACHE, Director grant

Adresă: Splaiul Independenței, nr.313, corp JH, sector 6, București, Cod Poștal: RO-060042

Tel: +40214029695; +40723656026

E-mail: mihaela.tudorache@upb.ro

22_01_24_Avizat PA 6 AG 404 Anunt Invitatie participare – Consultanti studenti

SIPAST-UPB – Invitatie participare – Consultanti studenti.docx

SIPAST-UPB – Termeni de referinta – Consultanti studenti.docx

SIPAST – Anunturi pentru selectia:


Anunț de demarare a Proiectului “Strategii pentru îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților de la Facultatea TransporturiSIPAST-UPB”, an III, 2023-2024

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, prin Facultatea de Transporturi, în calitate de beneficiar, demarează, începând cu data de 13.12.2023,  Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de granturi competitive pentru universități, proiect cu titlul „Strategii pentru îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților de la Facultatea Transporturi” – SIPAST-UPB pentru anul III de implementare (2023-2024).

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Perioada de implementare a SIPAST-UPB: 11.10.2023 – 10.10.2024

Beneficiar: Facultatea de Transporturi

Valoarea totală: 75.000 EURO (1 EURO = 4,963 RON)

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea condițiilor favorabile de participare la învățământul tehnic de calitate în cadrul Facultății Transporturi a 80 studenți din anul întâi de studii universitare de licență, aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon, în vederea creșterii dorinței și motivației pentru învățare, reducerii ratei de abandon, creșterii performanțelor curriculare și extracurriculare, respectiv creșterii procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului sunt definite astfel:

OS1. Creșterea dorinței de continuare a studiilor și motivației pentru finalizare a studiilor a 80 de studenți ai Facultății Transporturi din anul întâi aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon prin desfășurarea a 2 acțiuni de conștientizare, 2 sesiuni de coaching și dezvoltare personală, 2 sesiuni de dezvoltare a competențelor socio – emoționale și a 3 acțiuni de îndrumare și sprijin – tutorat.

OS2. Dezvoltarea cunoștințelor celor 80 studenți din anul întâi la Facultatea Transporturi, aflați cu precădere în situație de risc de abandon, cu scopul de a le permite îmbunătățirea competențelor pentru disciplinele studiate în vederea promovării examenelor, prin desfășurarea a 8 seminarii de consolidare a cunoștințelor (Modul – Matematică, Modul – Fizică, Modul – Mecanică, Modul – Tehnici de programare).

OS3. Dezvoltarea abilităților practice ale 80 studenți de anul întâi la Facultatea Transporturi aflați cu precădere în situație de risc de abandon și familiarizarea lor cu noțiunile tehnice specifice domeniului și în concordanță cu direcțiile de dezvoltare profesională, precum și cu oportunitățile pe care le oferă profesia de inginer în acest domeniu, prin organizarea a 4 ateliere de lucru pe toată durata proiectului, în domeniul transporturi, a 4 vizite de studiu la societăți de profil și desfășurarea unor activități de consiliere profesională și orientare în carieră.

Grupul țintă (GT) al proiectului SIPAST-UPB (numărul de beneficiari direcți) este reprezentat de 80 studenți aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon, înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea Transporturi. Includerea studenților în GT se va realiza în corelație cu dosarele studenților înmatriculați la Facultatea Transporturi. Pentru toți studenții se va aplica un tratament egal, fără nicio discriminare ca urmare a grupului subreprezentat din care aceștia provin sau pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, dizabilități sau sex. GT va fi cu precădere format din studenți aflați          într-una dintre situațiile de risc ridicat de abandon descrise în Manualul de Granturi pentru Universități – ROSE: au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat sau aparțin grupurilor socio-economice defavorizate (provin din familii cu venituri mici, provin din mediul rural, sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice, sunt orfani de unul sau de ambii părinți, provin din centre de plasament, orfelinate sau alte instituții similare sau sunt de etnie romă).

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Strategii pentru îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților de la Facultatea Transporturi – SIPAST-UPB” puteţi contacta echipa proiectului la:

Mihaela Cristina TUDORACHE, director de grant: mihaela.tudorache@upb.ro

Răzvan Andrei OPREA, responsabil monitorizare – raportare: razvan.oprea@upb.ro

Comunicat de presa SIPAST-UPB (.pdf)


Laboratorul GFR

În data de 25 octombrie 2023, Grup Feroviar Român, parte a Grampet Group și una dintre companiile partenere în proiectul „Campus Dual Politehnica București”, a inaugurat Laboratorul GFR destinat studenților din cadrul Facultatea de Transporturi – Universitatea Politehnica din Bucuresti, Departament Transporturi, Trafic și Logistică.

Parteneriatul dintre Grup Feroviar Roman SA și Facultatea de Transporturi din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București va avea o profundă rezonanță atât pentru mediul academic, cât și pentru industria feroviară din România.

Punând bazele unui sistem de învățământ dual și unei cooperări pe termen lung, GRUP FEROVIAR ROMÂN ajută industria de transport feroviar în cel mai nobil fel – oferind studenților perspective, direcții și resurse pentru a accede la o carieră în acest domeniu atât de provocator.


POLIAutoFest – 19-21 mai 2023

Campusul UPB se transformă în cea mai spectaculoasă expoziție de automobile!

Universitatea POLITEHNICA din București, prin Facultatea de Transporturi, prezintă cele mai noi și provocatoare concepte, inițiative și realizări din industria auto și a tehnologiilor conexe.

Timp de 3 zile, lumea autovehiculelor istorice se va întâlni cu transportul viitorului, iar participanții vor avea șansa să călătorească prin fascinantul univers automobilistic.

Conferințe de specialitate, evenimente de tip entertainment, concursuri, workshop-uri tematice, demonstrații auto, expoziții și tehnologii – toate se îmbină perfect la POLI AutoFEST.


PoliFest – 20-22 aprilie 2023 UPB


InnoHACK

Facultatea de Transporturi a participat în perioada 11-13 noiembrie 2022 la #Innohack EELISA Unfolds, un hackathon organizat de Universitatea POLITEHNICA din București pentru a sprijini ecosistemul de inovare și antreprenoriat în cadrul partenerilor EELISA.
Echipa formată din studenți ai departamentelor Autovehicule Rutiere, Transporturi, Trafic și Logistică și Electronică și Telecomenzi in Transporturi au concurat la categoria #Transport și #Orase #Inteligente cu 3 teme.
Bianca Tănase
Alexandru Bota
Denis Codroiu
Valentina Radu
Slăniceanu George
Stere Gabriel
Radu Cristian
Buchidau Mihai
Filip Andrei
Alecu Alin
Ioniță Andrei
Niculescu Rareș
Tănăsescu Vlad
Mălăescu Narcis
Stoian Alin
Lamba Michel-Adrian
Șipa Magdiel