Meniu Închide

Interviuri ERASMUS+

Luni 30.10 orra 12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM5ODQ4NzYtYWJjZS00ODVlLThlYzgtZDc1YTRiODRjMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22e2139825-7af2-43dd-991e-600a926af980%22%7d

Tap on the link or paste it in a browser to join.


Testarea Lingvistică FILS!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot autoinrola pe Moodle.

Vă puteți autoînrola la aceste teste cu până la 24h înainte de susținerea acestora, pe baza contului instituţional UPB.

Testările se vor susține în data de 12 Octombrie pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză Limba germană Limba franceză Limba spaniolă
12/10/2023, 16:00 – 18:00

https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=7944

12/10/2023, ora 12:00 – 14:00
12/10/2023, ora 14:00 – 16:00

https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=7946

12/10/2023, ora 18:00 – 20:00

https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=7947

Mai multe info -AICI -CLICK me!

GRANTURI ERASMUS + pentru anul universitar 2023-2024

Concursul de selecție a candidaților pentru granturile ERASMUS + va avea loc în data de 17 martie 2023, ora 11:00 – online.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc2NGFjNDQtNWI1YS00ZGFkLTkxM2YtNjVhOGRkZTlkNTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22e2139825-7af2-43dd-991e-600a926af980%22%7d

În vederea participării la concursul de selecție, studenții vor trimite la adresa florin.nemtanu@upb.ro până joi 16 martie 2023 ora 14:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente (aceste documente în format electronic vor fi arhivate într-un fișier ZIP care va conține în denumirea lui: numele, prenumele, departamentul și anul):

Curriculum Vitae Europass in ENG (inclusiv o fotografie, CNP, tel. și e-mail de contact) 2 pag.
Situația școlară (pentru studenții la programele de masterat anul I se ia în considerare media de admitere și situația școlară a semestrului I)
• Copii ale unor diplome de premii științifice sau dovezi ale unor activități extra-curriculare deosebite.
Cererea de înscriere adresată decanului în limba engleză, în care se va preciza Universitatea/ Universitățile și codul ERASMUS al acesteiea / acestora unde candidatul dorește să efectueze studiile (vezi lista acordurilor ERASMUS ale Facultății de Transporturi), precum și tipul de grant pentru care optează candidatul (de studiu, de stagiu, de plasament), durata (un semestru – care, sau un an).
Scrisoarea de motivație (redactată în limba engleză)
Atestat de competențe lingvistice (nivel minim B2) – studenții care au susținut testul în UPB (în sesiunea martie 2023) și au fost declarați admiși nu trebuie să mai trimită atestatul.

Procesul de acordare a granturilor ERASMUS+ se supune Regulamentului privind Mobilitatea studentilor din UPB în cadrul programului ERASMUS+.
https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/
https://upb.ro/wp-content/uploads/2022/03/Regulament_Mobilitati_ERASMUS_Plus_UPB-3.pdf


Va informam ca Marti, 14.03.2023, se vor organiza testarile lingvistice pentru candidatii care nu detin un atestat lingvistic si vor sa participe la Concursul de Selectie ERASMUS+ din luna Martie 2023.


1. Testarea lingvistica se va desfasura pe Moodle, dupa urmatorul program:
Limba Germana – ora 12.00;
Limba Engleza – ora 16.00;
Limba Franceza – ora 14.00;
Limba Spaniola – ora 18.00.

2. Link-ul: https://curs.upb.ro/2022/course/index.php?categoryid=19 pentru testarea lingvistica a candidatilor ERASMUS+ care nu detin un atestat lingvistic si vor sa candideze la Selectia mobilitatilor ERASMUS+.Candidatii se pot inscrie personal.

3. Informatia si linkuri sunt disponibile aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/Erasmus+ Courses in Romanian/English (.pdf)

Concurs Granturi Mobilităţi ERASMUS+

Înscrierea pentru obţinerea grantului (bursei) ERASMUS+ pentru mobilităţile de studiu şi plasament rămâne deschisă pe tot parcursul anului universitare conform Regulamentului Mobilitaţilor Studenţeşti ERASMUS+.

Concursul se organizează în principal în lunile OCTOMBRIE şi MARTIE.

În luna Martie a fiecărui an academic se organizează principala sesiune de selecţie aferentă următorului anu academic. Astfel în al doilea semestru, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru primul semestru din următorul an academic sau pentru întregul an şi/sau mobilităţi de practică pentru următorul an academic.

În luna Octombrie, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru semestrul 2 şi pentru mobilităţile de practică din anul academic în curs (pentru licenţă şi pentru masterat).

Data interviului şi detaliile privind depunerea dosarului pentru selecție sunt stabilite de fiecare facultate în parte. Informaţiile de bază privind procesul de selecție al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se găsesc la secţiunea Studenţi Erasmus.

Pentru participarea la concursul de selecţie este obligatoriu ca studentul să deţină un atestat lingvistic pentru o limbă de circulaţie internaţională (EN/FR/DE/ES) care să coincidă cu limba de studiu la universitatea gazdă sau cu cerinţele locului de practică.

Testarea Lingvistică FILS!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle nu mai târziu de 24 de ore înaintea orei planificate pentru examinare: https://curs.upb.ro/2022/course/index.php?categoryid=19

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testările se vor susține pe 18 și 19 Octombrie pe Moodle, după cum urmează:

 

Limba engleză Limba germană Limba franceză Limba spaniolă

18/10/2022, 14:00

https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10790

18/10/2022, ora 14:00
 
19/10/2022, ora 16:00

https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10788

19/10/2022, ora 18:00

https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10787

Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA ATESTATULUI LINGVISTIC

Testul se adresează studenților care nu dețin nici un fel de atestat de limbă de circulație internațională și va fi folosit numai pentru atestarea cunoștințelor lingvistice necesare procesului de aplicație E+ din cadrul UPB  Pentru detalii contactați profesorul responsabil de programul ERASMUS+ din facultate!

Documente utile pentru concursul de selectie mobilitati ERASMUS+

Concurs Granturi Mobilităţi ERASMUS+