Meniu Închide

ANUNŢ BURSE SOCIALE – semestrul I, an universitar  2022-2023

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun la secretariatul  facultatii  pana la 20 octombrie 2022

Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

– declaraţie de venit (se printeaza de aici –  Cerere bursa sociala semI.docx);

-certificat de nastere

– adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iulie,august și septembrie  2022

– adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile iulie,august și septembrie  2022

– cupoane de pensie pentru lunile: iulie,august și septembrie  2022
– cupoane de şomaj pentru lunile: iulie,august și septembrie  2022
– adeverinţă de la primărie , pentru veniturile din agricultură;
– adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iulie,august și septembrie  2022

– adeverinţă de la administraţia financiară (pentru anul 2022) şi primărie(pentru provincie) din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a.

– pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară declaraţie notarială pe propria răspundere( declaratia va fi dată de părintele în cauză)
– adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii /surorile care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

– copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
-copie după hotărârea de divorţ și veniturile din pensia alimentară;
– adeverinţă medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament vizata de Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul)-pentru bursa medicală.
Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului.
Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

 

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1524 lei, în funcţie de fondurile alocate.

Studentul trebuie sa fie promovat iar media de bursa trebuie sa fie cel puţin 5.

*Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a  burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat ,învățământ cu frecvență.


 ANUNȚ  BURSĂ DE PERFORMANȚĂ

 

  1. Bursa de performanță se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, cu condiția ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii anexată.
  2. Bursa de performanță se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește după sesiunea din iarnă, când comisia de burse poate hotărî retragerea bursei acelor studenți care nu au obținut rezultate profesionale corespunzătoare.
  3. Candidații vor depune la comisia de burse a facultății un dosar ce va cuprinde: cererea însoțită de C.V., lista cu participări la concursuri profesionale, lucrări și articole publicate, participarea la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare până la data de 20 octombrie a anului
  4. Dosarele cu bursele de performanță vor fi validate de Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al U.P.B.