Meniu Închide

BURSE an universitar 2023-2024 semestrul I

Bursele la Facultatea Transporturi au fost acordate conform  “Metodologie privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București începând cu anul universitar 2023-2024”

 Studenții se pot identifica după „Cod student” care reprezintă numărul contractului de studiu.

Observație: La master anul I, în cazul în care au fost mai mulți studenți cu aceeași medie s-a aplicat al doilea criteriu aprobat de Comisia de burse a Facultății și anume media anilor de studiu.

Centralizator_Liste Bursieri Licenta_2023-2024 sem I .xlsx

Centralizator_Liste Bursieri MASTER_2023-2024 sem I .xlsx

 

Calendar burse.pdf

Metodologie burse.pdf

GDPR membri familie.docx

GDPR student.docx

Model cerere_bursa performanta_2023-2024.docx

Model cerere_bursa sociala_2023-2024.docx

Model_Declaratie_venit_permanent_si_impozabil.docx

Nota informare GDPR.docx

Procedura privind calcul_venit_net.pdf

 

ANUNȚ BURSE SOCIALE

 

ACTELE PENTRU BURSĂ  SOCIALĂ SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTATII, DE LUNI PANA VINERI, IN PERIOADA 30.10-10.11.2023  , ORELE 16,00

 

-DECLARAȚIA DE VENIT PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE 2022-AUGUST 2023, VA FI COMPLETATA DE FIECARE MEMBRU MAJOR : MAMA, TATA, STUDENT, FRATI SAU SURORI, TUTORE(DACA ESTE CAZUL), CU SEMNĂTURĂ OLOGRAFĂ, ÎN ORIGINAL.

-DECLARATIA DE ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERMANENT VA FI COMPLETATA DE FIECARE MEMBRU MAJOR AL FAMILIEI, CU SEMNĂTURA OLOGRAFA, IN ORIGINAL.

-ACTELE DE VENIT, ADEVERINȚE DE SALARIZARE ALE PĂRINȚILOR, STUDENTULUI(DACĂ ESTE CAZUL) SI FRAȚI, SURORI MAJORI(DACĂ ESTE CAZUL) CUPOANE DE PENSIE(DACA ESTE CAZUL)

– ADEVERINȚĂ DE SCOLARIZARE FRAȚI/SURORI SAU COPIA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE PENTRU MINORI PRESCOLARI

-ADEVERINȚĂ DE LA PRIMĂRIE

-CERTIFICAT DE DECES AL PĂRINȚILOR (DACĂ ESTE CAZUL) ȘI CUPOANELE DE PENSIE DE URMAȘ (DACĂ ESTE CAZUL)

-ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU CEI A CĂROR FAMILIE NU OBȚIN  VENITURI IMPOZABILE

-ADEVERINȚĂ MEDICALĂ VIZATĂ DE CABINETUL MEDICAL UNIVERSITAR (REGIE) PENTRU STUDENȚII CARE SOLICITĂ BURSĂ SOCIALĂ PE MOTIVE MEDICALE