Meniu Închide

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ- SESIUNEA FEBRUARIE 2024

ANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DIPLOMĂ

Pentru susținerea examenului de diplomă în sesiunea FEBRUARIE 2024 se pot înscrie absolvenții promoției 2023 sau anterioare

Înscrierea la EXAMENUL DE DIPLOMĂ – se va face online, in perioada 12 -16 februarie 2024

Examenul de diploma se va sustine in perioada 26 februarie-01 martie 2024, fizic

 

Actele necesare inscrierii se trimit pe  adresa de mail  licenta.trans@upb.ro, in subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele si specializarea candidatului si se vor încărca și pe contul studentului de pe platforma  studenti.pub.ro până pe 16 februarie 2024 .

Acte necesare  :

-cererea de înscriere (completată din contul studentului de pe site-ul https://studenti.pub.ro , semnata de candidat și profesorul îndrumator  și trimisă scanată (Anexa 1 a)

-declarația de originalitate a proiectului de diplomă  (printată de pe site-ul Facultății de Transporturi), semnată și trimisă scanată (Anexa 2)

-copie  după cartea de identitate

-copie după certificatul de naștere

-copie după certificatul de căsătorie ( dacă este cazul)

-chestionarul de angajabilitate (formularul se obține din platforma studenti.pub.ro )Pentru promoțiile mai vechi, care nu pot genera chestionarul de pe studenti.pub.ro, aceștia vor completa chestionarul pe https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2023

Pentru absolventii promoției 2023 se va completa în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/

-diploma de bacalaureat (daca nu se află în original la dosarul facultății va trebui depusă la secretariat)

-chitanta de 300 lei pentru cei care repetă examenul de diplomă sau au urmat cursurile cu taxă de școlarizare (TS).

-2 fotografii realizate recent , pe hârtie fotografică color, 3/4 cm (se vor depune împreună cu lucrarea de diplomă în format fizic, la secretarul comisiei la data susținerii)

Taxa se va achită în contul RO77 RNCB0723000506250319 și  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de diplomă.

Lucrarea de diplomă se va încărca  online în platforma Microsoft Teams,  în clasa special creată de către secretarul comisiei, la departamenul de specialitate, pînă la data de 16 februarie 2024 ,  si se va depune fizic, la secretarul comisiei, în ziua susținerii lucrării.

Programarea pe zile pentru susținerea examenului de diplomă va fi afișată de secretarul comisiei cu 2 zile înainte de începerea examenului.

Link încărcare lucrare diploma

Nr

crt.

Numele programului Numele secretarului de comisie Mail-ul secretarului Telefon secretar comisie Link încărcare lucrare

Susținerea se va face fizic

1. Autovehicule rutiere As.drd.ing. Adrian – Alexandru Ancuța alex.ancuta96@yahoo.com 0729480278 https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=11470
2. Ingineria sistemelor de propulsive pentru autovehicule As.drd.ing. Adrian – Alexandru Ancuța alex.ancuta96@yahoo.com 0729480278 https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=11471
3. Vehicule pentru transportul feroviar As. Marius Alin Gheți marius_alin.gheti@upb.ro 0750440061 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=104255
4. Ingineria transporturilor și a traficului As.ing. Armand Stere armand_serban@upb.ro 0749405342 https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=11453
5. Telecomenzi și electronica în transporturi As.drd.ing. Chiva Ionut-Cosmin ionut_cosmin.chiva@upb.ro

Încărcare lucrări:

secretar.comisie.tet@gmail.com

0726373815 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=113270

 

 

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat pentru anul universitar 20222023

 

COMISII FINALIZARE STUDII FEBRUARIE 2023 diploma