Meniu Închide

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE– SESIUNEA Februarie 2023

ANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAŢIE

Pentru sustinerea examenului de disertatie din sesiunea  FEBRUARIE 2024 se vor putea înscrie absolvenți ai promoției 2023 sau promoții anterioare

Înscrierea la EXAMENUL DE DISERTAȚIE  se va face online, în perioada 12-16 februarie 2024.

Examenul de disertație  se va susține în perioada  26 februarie- 01 martie 2024, fizic.

Actele necesare înscrierii  se trimit la adresa de mail  disertatie.trans@upb.ro ; în subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele candidatului  si denumirea programului de studiu si se încarcă  în contul studentului de pe studenți.pub.ro până pe 16 februarie 2024 .

Acte necesare  :

-cererea de înscriere  completată pe site-ul https://studenti.pub.ro , semnata de candidat și profesorul îndrumator (sau printată de pe site-ul Facultății de Transporturi)(Anexa 1b), semnată de candidat și profesorul îndrumator și trimisă scanată

-declarația de autenticitate a lucrării (Anexa 2)(printată de pe platforma student.pub.ro sau de pe site-ul Facultății de Transporturi), semnată și trimisă scanată

-copie  după cartea de identitate

-copie după certificatul de naștere

-copie după certificatul de căsătorie ( dacă este cazul)

– chestionarul de angajabilitate  (formularul se obține de pe platforma https://studenti.pub.ro/  ) Pentru promoțiile mai vechi, care nu pot genera chestionarul de pe studenti.pub.ro, aceștia vor completa chestionarul pe https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2023

-diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul  diplomei de licență (dacă nu se afla la dosarul facultații vor fi depuse în original la secretariatul facultății)

-chitanța de 300 lei pentru cei care repetă examenul de disertație sau au urmat cursurile  cu taxă de școlarizare (TS).

Taxa se va achită în contul RO77 RNCB0723000506250319 și  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de disertație

Lucrarea de disertație se va încărca  online în platforma Microsoft Teams în clasa special creată de  către   secretarul comisiei, la departamenul de specialitate pînă la data de 16 februarie 2024  si se va depune fizic la secretarul comisiei la data sustinerii.

Programarea pe zile pentru sustinerea examenului de disertatie va fi afisata de secretarul comisiei cu 2 zile inainte de inceperea examenului.

 

Link încărcare lucrare disertatie

Nr

crt.

Numele programului Numele secretarului de comisie Mail-ul secretarului Telefon secretar comisie Link încărcare lucrare

Susținerea se va face fizic

1. Sistem Integrat Om-Autovehicul-Mediu As.drd.ing. Alexandru Ancuța alex.ancuta96@yahoo.com 0729480278 https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=11457
2. Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor Sl.dr.ing. Rențea Cristian alex.ancuta96@yahoo.com 0729480278 https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=11457 https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=11456
3. Cercetare si Dezvoltare in Industria Autovehiculelor As.drd.ing. Alexandru Ancuța alex.ancuta96@yahoo.com 0729480278 https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=11457
4. Vehicule Feroviare de Mare Viteză As. Marius Alin Gheți marius_alin.gheti@upb.ro 0750440061 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=105726
5. Fenomene de Interacțiune Vehicul – Cale de Rulare As. Marius Alin Gheți marius_alin.gheti@upb.ro 0750440061 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=104264
6. Ingineria Mediului si Managementul Calității în Domeniul Feroviar As. Marius Alin Gheți marius_alin.gheti@upb.ro 0750440061 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=104265
7. Logistica Transporturilor Sl.dr.ing. Alina ROMAN ea_roman@yahoo.com 0745676851  

https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=113267

8. Management in Transporturi Sl.dr.ing. Alina ROMAN ea_roman@yahoo.com 0745676851 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=113269

 

9. Transport si Trafic Urban Sl.dr.ing. Alina ROMAN ea_roman@yahoo.com 0745676851  

https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=113268

10. Sisteme Inteligente pentru Transporturi As. Drd. Ing. Chiva Ionut-Cosmin ionut_cosmin.chiva@upb.ro

 

 

0726373815 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=113271
11. Sisteme Telematice pentru Transporturi As.drd.ing. Chiva Ionut-Cosmin ionut_cosmin.chiva@upb.ro

 

 

0726373815 https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=113272

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat pentru anul universitar 20222023

 

COMISII FINALIZARE STUDII FEBRUARIE 2023 disertatie