Meniu Închide

Anunț
În atenția studenților, alții față de cei cazați pe perioada verii
Studenții au primit mail cu repartizarea locurilor de cazare
Sala JA 103

Program:
Bobocii (anul I) – Joi 28 septembrie în intervalul orar 9-15.
Anul II si anul III- Vineri 29 septembrie în intervalul orar 9-15.
Anul IV si master- Sâmbătă 30 septembrie în intervalul orar 9-15.

Anunt program (.pdf)

La ridicare contractului de cazare, studenții trebuie să prezinte cartea de identitate, dovada achitării regiei de cămin cf. anunțului postat pe site ul facultăţii si, daca este cazul, dovada că beneficiază de reducere sau gratuitate.

 

Anunț
În atenția studenților cazați pe perioada verii

Studenții care au fost cazați pe perioada verii au primit mail cu repartizarea actuală.

Sala JA 103

Vineri, 22 septembrie în intervalul orar 9-15 se vor caza STUDENTII (băieți).
Program:
Căminul P9 în intervalul orar 9-11;
Căminul P18 în intervalul orar 11-15;

Sâmbătă, 23 septembrie în intervalul orar 8-12 se vor caza STUDENTELE (fetele).
Căminul P8 în intervalul orar 8-12;

 


 

În atenția Bobocilor la Facultatea Transporturi 

Studenții care au cerut loc de cazare POT să precizeze cu cine doresc să stea în cameră, tot studenți boboci.

Studenții trebuie să trimită la adresa cazari.transporturi@upb.ro mesajul care să indice cu cine doresc să stea în cameră până joi,
21 septembrie ora 12:00.

Camerele pentru boboci sunt în caminul P18 și sunt cu 3 locuri în cameră.

Ziua în care se vor face efectiv cazarile nu s-a stabilit încă.

Urmariți anunțurile pe site-ul facultății secțiunea Studenți->Cazări

 

ANUNȚ

CITIȚI CU ATENȚIE !!!!

cu privire la cazările în căminul P8, P9, P18 TRANSPORTURI

în anul universitar 2023-2024

Studenții cazați pe timpul verii în căminele UPB trebuie sa elibereze camerele conform hotărârii Conducerii UNSTPB până cel târziu duminică 24.09.2023.

După eliberarea camerelor, studenții se vor reloca in căminelor alocate facultatii conform repartitiei realizata de echipa de cazari a Facultatii Transporturi, pentru anul universitar 2023-2024. Persoanele în cauză se vor prezenta conform programului stabilit doar cu copie după CI și își vor prelua locurile în camere conform noilor repartizări. 

Programul relocărilor este: VINERI 22 septembrie 8.00 – 15.00, Sala JA 103. SÂMBĂTĂ 23 septembrie 8.00 – 12.00. Programul relocărilor se respectă OBLIGATORIU !!!!!!

PRODECAN Transporturi Marius Toma – Președinte comisie cazare


ANUNȚ cu privire la cazările în căminele UNSTPB în anul universitar 2023-2024

 

Pentru anul universitar 2023-2024, în Campusurile universitare Regie și Leu, căminele vor fi arondate pe facultăți după cum urmează:

Nr.crt. Facultatea  Cămin
1. Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii P 2
2. Facultatea de Automatică și Calculatoare P 3 parter și etajul 1

P 5- P 6

P 16 și P 22

3. Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor P 3 etajele 2, 3, 4 și 5
4. Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică P 4  și P 25
5. Faculatea de Inginerie Electrică P 7 și P 24
6. Facultatea de Energetică P 8 parter și etajele 1, 3, 4,

P 17 și P 24

7. Facultatea de Transporturi P 8 etajele 2 și 5

P 9 etajele 4 și 5

P 18

8. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice P 9 parter și etajele 1, 2, 3
9. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine P10 și P 23
10. Facultatea de Inginerie Medicală P 10
11. Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică P 11
12. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor P 21 parter, et 1, 2,
13. Facultatea de Științe Aplicate P 21 et 3 si 4
14. Facultatea de Inginerie Aerospațială P 27
15. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Leu A

Leu C

 

În căminele P1 și P20 se vor caza studenți din toate facultățile universității.

În căminul P 23 se vor caza studenții străini.

În căminul P12 se vor caza studenții Erasmus și sportivii de la Club Sportiv Știința București.

 

Calendar cazare:

 

Etapa I – 21 septembrie 2023 cazarea în căminele P1 și P20

Până la această dată se vor primi solicitările pentru cazarea în căminele P1 și P20.

În data  de 21.09.2023, în ședința cu studenții senatori și asociațiile studențești, se vor repartiza studenții eligibili pentru acest cămin. Aceștia vor fi înștiințati de facultate.

 

Etapa a II-a – 27 septembrie – 1 octombrie 2023

În perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2023 va avea loc cazare efectivă în toate căminele universității conform calendarului stabilit de fiecare facultate în parte.

Studenții își vor ridica repartițiile în cămin și contractele de cazare semnate după ce au achitat regia de cămin. Cu ele se vor prezenta la administrațiile căminelor.

Studenții care din diferite motive nu și-au ridicat repartiția în cămin în etapele I și II vor pierde locurile de cazare. Locurile vor fi redistribuite de către comisiile de cazare de la nivelul facultăților în etapa a III-a.

 

Etapa a III-a 

Facultățile vor stabili propriul calendar pentru etapa a III-a care poate dura toată luna octombrie.

În această etapă pot fi cazați și studenții altor universități.

 

Tarife de cazare aprobate pentru luna octombrie 2023:

 

a) Studenții la buget vor achita:

– pentru căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A suma de 290 lei/lună sau 825lei/3luni în situația în care doresc să achite în avans pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie;

– pentru căminele P1, P12 și D Leu 600 lei. În cazul în care se depășește consumul normat pe cameră se adaugă suplimentar costul utilităților;

– pentru căminul P20 450 lei/lună sau 1275 lei/3luni;

– pentru Leu C 350 lei sau 990lei/3luni.

Categoriile de studenți cazați și care se încadrează în categoriile prevăzute  de Legea nr.199/2023, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr.272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019 sunt scutiți de plată taxei de cazare. În aceste categorii intră: copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați, bursierii statului român, studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, orfanii de un părinte sau de ambii părinți, copii din familii monoparentale.

Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor benificia de reducere la plata regiei de cămin cu 50%, conform art.16 alin.(8) din Legea 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Studenții cazați încadrați într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta și cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de către comisie:

 • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;
 • certificat de deces părinte/părinți;
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces;
 • dovezi familie monoparentală.

Gratuitatea la cazare pentru cazurile expuse mai sus se acordă la cazarea în căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A.

Pentru căminele P1, P12, P20 și Leu D, pentru cazurile expuse mai sus, se acordă o reducere echivalenta cu subvenția la cazare în valoare de 180lei/360lei după caz.

 

b) Studenții la taxă și studenții altor universități vor achita:

 • pentru căminele de la P2 la P11, P16, P17, P18, de la P21 la P27, Leu A suma de 440 lei de student/lună;
 • pentru căminul P20 550 lei/lună;
 • pentru căminul C Leu 495 lei/lună;
 • pentru caminele P1, P12 și D Leu 660 lei. În cazul în care se depășește consumul normat pe cameră se adaugă suplimentar costul utilităților.

Pentru studentii UNSTPB copii de CD și personal auxiliar, orfanii de 1 sau ambii părinti, copii din familii monoparentale, care sunt înmatriculați la învățământ cu taxă beneficiază de o reducere de 180 lei din tariful de cazare în căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A.

 

c) Studenți străini CPV 

tarif 440lei loc/lună.

d) Studenti ERASMUS +, ERASMUS MUNDUS, EPICO, etc:

 • pentru căminul P12 – 120 euro loc/lună.

Tarifele de cazare sunt valabile până la finalul anului 2023 și vor fi actualizate în funcție de notificările de modificare a prețurilor primite de la furnizorii de utilități începând cu ianuarie 2024.

 

Studenții care au fost cazați pe perioada verii se vor muta în perioada 22-24.09.2023 în căminele și pe locurile în care vor locui în noul an universitar.

 

Modalități de plată:

 

Regia de cămin se va achita:

 

 1. din contul fiecărui student deschis în platformă http://studenți.pub.ro secțiunea plăți;
 2. prin ordin de plată cu menționarea următoarele detalii la plată:

 

nume si prenume, cămin, camera și luna pentru care se plătește, în următoarele conturi:

 

 1. Pentru studenții români (cont în lei):

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica din Bucuresti – CUI 48467613

BCR – IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCBROBU

BRD – IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

 

2. Pentru studenții străini (cont în EURO):

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica din Bucuresti – CUI 48467613

BCR – IBAN: RO49RNCB0723000506250338

BRD – IBAN: RO32BRDE410SV59022704100

 

Mihai COROCĂESCU

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIV-ECONOMICA

 

Notă:

Familie monoparentala: este acel tip de familie în care copiii locuiesc doar cu unul dintre părinți. Acest lucru se poate întâmpla ca urmare a divorțului, a separării părinților, a decesului unuia dintre părinți, a înfierii de către un adult a unui minor sau ca urmare a deciziei unei femei de a da naștere unui copil fără a fi căsătorită sau fără a locui cu un bărbat.


Facultatea de Transporturi oferă studenților posibilitatea de cazare în căminele P8, P9 și P18 din Complexul Studențesc Regie, situat în Splaiul Independentei, nr. 290, sector 6, București,

 

La rezolvarea cererilor de cazare se va tine seama de dorința studenților de a fi cazați cu colegul, colegii menționați în cerere.

 

Studenții de la alte facultăți ale UNSTPB care doresc să primească cazare pe locurile repartizate Facultății Transporturi NU au prioritate la cazare. Aceștia vor fi cazați ulterior în limita locurilor disponibile.

 

 

Locurile de cazare pentru studenții FACULTATII TRANSPORTURI sunt:

 

 • Căminul P18 are 408 locuri organizate în parter și 5 etaje/23 camere pe etaj/3 locuri în cameră;
 • Căminul P8 (DOAR pentru FETE)- 144 locuri. Etajele 2 și 5. Sunt cu 4 locuri în cameră/72 de camere pe etaj.
 • Căminul P9- 144 locuri. Etajele 4 și 5. Sunt cu 4 locuri în camera/72 de camere pe etaj.

 

Criteriile pentru repartizarea locurilor de cazare sunt:

 

ANUL I – Licență

Primul criteriu este media obținută la examenul de bacalaureat.

Al doilea criteriu este media la matematică a anilor de liceu.

 

ANII II, III și IV – Licență

Primul criteriu este numărul de restante

Al doilea criteriu numărul total de puncte credit obligatorii acumulate.

Al treilea criteriu este media generală a anului anterior de studii.

 

ANUL I – Master

Primul criteriu este media examenului de admitere.

Al doilea criteriu este media examenului de licență.

 

ANUL II – Master

Primul criteriu este numărul de restante

Al doilea criteriu numărul total de puncte credit obligatorii acumulate.

Al treilea criteriu este media generală a anului anterior de studii.

 

Doctoranzi

DOAR pentru doctoranzii care au îndeplinite îndatoririle menționate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORATIN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

 

Ridicarea repartițiilor de cazare pentru anul universitar 2023-2024 se face la Facultatea de Transporturi RESPECTAND CU STRICTETE programul afișat.

 

Fiecare student/ă trebuie să se prezinte personal (sau prin împuternicit/ă NOTARIAL) pentru a-și ridica repartiția la cămin DOAR in ziua corespunzătoare anului de studiu in care urmează să intre în anul universitar 2023-2024 având asupra sa următoarele:

 carte de identitate (original + copie -pe copie să fie scris CITET numărul de telefon mobil al studentului/ei-)

 dovada platii, lei reprezentand chiria pentru luna octombrie;

-*** 0 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN conform programului de mai sus) pentru:

– studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii orfani de ambii parinti sau cu un parinte decedat (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti/certificatului de deces al parintelui decedat);

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);

-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);

-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);

-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).

 

Facultatea de Transporturi

Comisia de cazare