Meniu Închide

Anunț

Cazarea studenților la Facultatea Transporturi se desfășoară după următorul program:

 

Anul I joi 29.09.2022 în intervalul orar 900÷1300;

Anul II, III și anul IV, vineri 30.09.2022 în intervalul orar 900÷1300;

Anul IV și Master, sâmbătă 1.10.2022, în intervalul orar 900÷1100.


Anunț

Precizări aduse la documentul „Anunț Cazări Septembrie 2022”

1.      Documentele doveditoare pentru studenții care solicită gratuitate sau reducerea taxei trebuie trimise către Comisia de Cazări a Facultății Transporturi la adresa: cazari.transporturi@upb.ro până la data 28.09.2022.

 2.      Categorii de studenți la taxă:

a.      Studenții admiși la facultate pe locurile cu taxă, înmatriculați cu taxă și care nu au trecut la buget;

b.     Studenții repetenți (repetă anul 1, 2, 3 sau 4);

c.      Studenții la master care repetă anul 1 sau 2;

d.     Absolvenți care nu au susținut licența sau disertația.


ANUNȚ cu privire la cazările în căminele Facultății Transporturi în anul universitar 2022-2023

 

Anunt Cazari Septembrie-Octombrie 2022 (.pdf)

 


Facultatea de Transporturi oferă studenților posibilitatea de cazare în căminele P10,  P14 și P15 din Complexul Studențesc Regie, situat în Splaiul Independentei, nr. 290, sector 6, București,

 

Criteriile pentru repartizarea locurilor de cazare sunt:

 

ANUL I – Licență

Primul criteriu este media obținută la examenul de bacalaureat.

Al doilea criteriu este media la matematică a anilor de liceu.

Studenții care doresc cazare și nu au bifat în cererea de înscriere că doresc cazare pot să solicite un loc în căminele studențești printr-o cerere (descarca cerere cazare .docx) trimisă la adresa de mail cazari.transporturi@upb.ro până la data de 16.09.2022

 Studenții care NU doresc cazare și AU bifat în cererea de înscriere că doresc cazare trebuie să anunțe că nu doresc cazare în căminele studențești printr-o cerere trimisă la adresa de mail cazari.transporturi@upb.ro până la data de 16.09.2022

 Studenții care doresc cazare și au bifat în cererea de înscriere că doresc cazare vor aștepta anunțurile cu programul cazărilor.

ANII II, III și IV – Licență

Primul criteriu este numărul total de puncte credit obligatorii acumulate.

Al doilea criteriu este media generală a anului anterior de studii.

 

ANUL I – Master

Primul criteriu este media examenului de admitere.

Al doilea criteriu este media examenului de licență.

 

ANUL II – Master

Primul criteriu este numărul total de puncte credit obligatorii acumulate.

Al doilea criteriu este media generală a primului an de studii.

 

Doctoranzi

DOAR pentru doctoranzii care au îndeplinite îndatoririle menționate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORATIN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

 

Cu excepția studenților din anul I licență, anul I masterat, anul I doctorat și a celor care vin la Facultatea de Transporturi prin transfer, vor fi luate în considerare DOAR cererile de cazare efectuate pe website http://studenti.pub.ro până la data de 1.09.2022.

 

Studenții ale căror cereri de cazare nu au fost aprobate, vor aștepta rezolvarea lor după _____________, IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

*

Ridicarea repartițiilor de cazare pentru anul universitar 2022-2023 se face la Facultatea de Transporturi RESPECTAND CU STRICTETE programul afișat.

 

Fiecare student/ă trebuie să se prezinte personal (sau prin împuternicit/ă NOTARIAL) pentru a-și ridica repartiția la cămin DOAR in ziua corespunzătoare anului de studiu in care urmează să intre în anul universitar 2022-2023 având asupra sa următoarele:

 carte de identitate (original + copie -pe copie să fie scris CITET numărul de telefon mobil al studentului/ei-)

 dovada platii, lei reprezentand chiria pentru luna octombrie;

-*** 0 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN conform programului de mai sus) pentru:

– studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii orfani de ambii parinti sau cu un parinte decedat (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti/certificatului de deces al parintelui decedat);

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);

-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);

-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);

-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).