Meniu Închide

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ADMITERE MASTER-SESIUNEA MAI 2023

Nr.crt.

Programul de master

Programare candidati / Rezultate

Ziua de desfășurare a probelor

Ora

Sala

1

Sistem integrat om-autovehicul-mediu

15 mai

13:00

JC 205

2

Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor

15 mai

13:00

JC 205

3


Cercetare şi Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor

18 mai

10:00

JC 206

4

Vehicule Feroviare de Mari Viteze

16 mai

10:00

JH 107

5

Fenomene de Interactiune Vehicul – Cale de Rulare

16 mai

11:00

JH 107

6

Ingineria Mediului si Managementul Calitatii in Domeniul Feroviar

16 mai

12:00

JH 107

7

Logistica Transporturilor

15 mai

9:00

JF 204

8

Management in Transporturi

15 mai

9:00

JF 204

9

Transporturi si Trafic Urban

15 mai

9:00

JF 204

10

Sisteme Inteligente pentru Transporturi

16 mai

8:30

JF 105

11

Sisteme Telematice pentru Transporturi

16 mai

8:30

JF 101

Comisii admitere master mai 2023 (.pdf)

Concursul de preadmitere în învăţământul universitar de masterat se organizeaza in sesiunea mai 2023 , cu prezență  fizică.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online  pe site-ul de admitere al UPB  sau fizic la secretariatul facultatii, dosarul de înscriere,  care trebuie să conțină documentele precizate în regulament.

SUSȚINEREA PROBELOR si Lista candidați:

DEPARTAMENT AUTOVEHICULE RUTIERE (www.autovehicule-rutiere.ro)

  • Cercetare şi Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor (CDIA)- Joi – 18 mai 2023- ora 10 sala JC 206
  • Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor (STADA)- Luni -15 mai 2023 ora  13,00 sala JC 205
  • Sistemul Integrat Om – Autovehicul – Mediu (SIOAM)- Luni -15 mai 2023 ora  13,00 sala JC 205

Persoană responsabilă înscriere on-line: Ing. Ancuţa Alexandru (tel: 0729480278, email: alex.ancuta96@yahoo.com)

Probă fizică: Probă orală  materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Ingineriei autovehiculelor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei(STADA si SIOAM).

Pentru CDIA consultați site-ul departamentului Aurovehicule rutiere

DEPARTAMENT MATERIAL RULANT DE CALE FERATĂ (www.mrcf.pub.ro)

 • Vehicule Feroviare de Mari Viteze – Marți 16 mai 2023, ora 10,00 sala JH 107
 • Fenomene de Interactiune Vehicul – Cale de Rulare-Marți 16 mai 2023, ora 11,00 sala JH 107
 • Ingineria Mediului si Managementul Calitatii in Domeniul Feroviar- Marți 16 mai 2023, ora 12,00 sala JH 107

Persoană responsabilă înscriere on-line: Sl. dr.ing. Marius Gheți  mail: gheti_marius@yahoo.co.uk; marius_alin.gheti@upb.ro     Tel. 0755418985

Probă  fizică: Proba orală  este un interviu  constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Ingineriei mecanice, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

DEPARTAMENT TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICĂ (www.ingtrans.pub.ro)

 • Logistica Transporturilor- Luni -15 mai 2023 ora  9,00 sala JF204
 • Management in Transporturi- Luni -15 mai 2023 ora  9,00 sala JF 204
 • Transporturi si Trafic Urban- Luni -15 mai 2023 ora  9,00 sala JF 204

 

Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail: armand_serban.stere@upb.ro) și Sl.dr.ing. Alina Roman (tel. 0745676851 e-mail eugenia_alina.dragu@upb.ro)

Proba fizică: Probă orală  susținută fizic, materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

 

DEPARTAMENT TELECOMENZI ȘI ELECTRONICĂ ÎN TRANSPORTURI (www.tet.pub.ro)

 • Sisteme Inteligente pentru Transporturi (SIT)-Marti 16 mai , ora 8,30, sala JF 105
 • Sisteme Telematice pentru Transporturi (STT) )-Marti 16 mai , ora 8,30, sala JF 101

 

Persoană responsabilă înscriere on-line:As.drd.ing.Chiva Ionuț(e-mail ionut_cosmin.chiva@upb.ro, telefon  0726373815

Probă fizică: Probă orală susținută fizic, materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

 

Număr de locuri: 250 locuri buget și 60 locuri taxă

 


Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2022 – 2023 se organizează în trei sesiuni:

sesiunea de admitere anticipată

sesiunea din iulie 2023

sesiunea din septembrie 2023

 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) certificatul de naștere;
c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
e) buletin/carte de identitate/pașaport;
f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

În cadrul înscrierii la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, un candidat se poate înscrie numai la o singură facultate din UPB.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2023-2024

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Anexa 1 – Fisa de inscriere în sesiunea iulie si septembrie

Anexa 2 – Fisa de înscriere în sesiunea de Admitere anticipată