Meniu Închide

REZULTATE – EXAMENUL DE ADMITERE LA MASTER – SESIUNEA septembrie 2022 -etapa a IV-a

Autovehicule rutiere STADA

Material rulant de cale ferată FIVCR IMMCDF


REZULTATE – EXAMENUL DE ADMITERE LA MASTER – SESIUNEA septembrie 2022

 

Autovehicule rutiere CDIA STADA 

Material rulant de cale ferată  FIVCR IMMCDF

Transporturi, trafic și logistică LT, MT, TTU

Telecomenzi si electroinica in transporturi STT, SIT


PROGRAMAREA
SUSŢINERII EXAMENULUI DE ADMITERE LA MASTER-SESIUNEA septembrie 2022

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2022 – 2023 se organizează în trei sesiuni:

sesiunea de admitere anticipată, sesiunea din iulie 2022 și sesiunea din septembrie 2022

SESIUNE ADMITERE ANTICIPATĂ

Înscrierea candidaților 4.04 – 9.05.2022
Concurs de admitere 11.05 – 12.05.2022
Comunicarea rezultatelor 12.05 – 13.05.2022
Înmatricularea candidaților 4.07 – 24.07.2022

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ADMITERE MASTER-SESIUNEA MAI 2022

Lista candidați admiși

SESIUNEA IULIE 2022

Înscrierea candidaților 1.07 – 11.07.2022
Concurs de admitere 13.07 – 15.07.2022
Comunicarea rezultatelor 15.07 – 16.07.2022
Înmatricularea candidaților 16.07 – 24.07.2022 (cu excepția zilei de 18.07 în intervalul 8:00-14:00)

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Înscrierea candidaților 5.09 – 15.09.2022
Concurs de admitere 16.09 – 19.09.2022
Comunicarea rezultatelor 17.09 – 19.09.2022
Înmatricularea candidaților 19.09 – 21.09.2022

       


Data/datele și intervalele orare la care au loc concursul de admitere și înmatricularea candidaților admiși pentru cele trei sesiuni vor fi anunțate pe site-ul Facultății de Transporturi

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ADMITERE MASTER-SESIUNEA MAI 2022

Candidații admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2022-2023, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru sesiunea de admitere anticipată, și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in prezentul regulament.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2022-2023

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ADMITERE MASTER-SESIUNEA MAI 2022

Comisii pentru examenul de admitere la programele de masterat

Autovehicule rutiere CDIA STADA SIOAM

Material rulant de cale ferată  VFMV FIVCR IMMCDF

Transporturi, trafic și logistică LT MT TTU

Telecomenzi si electroinica in transporturi SIT STT

DOCUMENTE UTILE MASTERAT
CONTRACT DE STUDII

Descarcă contract de studii universitare de Masterat

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Anexa 1 – Fisa de inscriere în sesiunea iulie si septembrie

Anexa 2 – Fisa de înscriere în sesiunea de Admitere anticipată

CONȚINUT DOSAR

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) certificatul de naștere;
c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
e) buletin/carte de identitate/pașaport;
f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

În cadrul înscrierii la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, un candidat se poate înscrie numai la o singură facultate din UPB.


Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunile iulie și septembrie, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB
sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) diploma de bacalaureat;
c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
e) certificatul de naștere;
f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
g) buletin/carte de identitate/pașaport;
h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
i) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă
candidează pe un loc fără taxă;
j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi
printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba
română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b)-(d) și (f).

REGULAMENTE

Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat – anul universitar 2022-2023

Regulament privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti