Meniu Închide

Anunț tabere studențești 2023

STUDENȚII ÎNSCRIȘI LA STUDIILE DE LICENȚĂ ȘI MASTER , CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 35 ANI POT DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTATII CEREREA DE ACORDARE A UNUI LOC ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI.

POT BENEFICIA DE LOC ÎN TABĂRĂ:

  • STUDENȚII, CAZURI  SOCIALE (orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau  plasament familiar, rromi, cei care beneficiaza de burse sociale,etc),
  • STUDENȚII INTEGRALISTI AI ANULUI UNIVERSITAR ANTERIOR SAU INTEGRALIȘTI AI SEMESTRULUI I(PENTRU STUDENȚII ANILOR I LICENȚĂ ȘI MASTER)

CERERILE (ANEXA 4) SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII,  sau la adresa transport@upb.ro IN PERIOADA 24 .05-14.06. 2023 (DE PREFERAT LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII)

STUDENTII CARE AU AVUT ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE (participări sau premii la concursuri profesional-stiințifice, sesiuni de comunicări științifice și activități de voluntariat, etc) vor anexa cererii și dovada participării la aceste activități.

STUDENȚII CAZURI SOCIALE vor anexa cererii documentele justificative corespunzatoare(cu exceptia celor care au fost depuse la  dosarul de bursă socială în semestrul II)

În cadrul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora facându-se pe criterii sociale , respectiv a criteriilor de selecție specifice

 

Anexa 4 cerere tabere studentesti 2023.docx
MO Partea I nr. 407Bis Tabere studentesti.pdf