Meniu Închide

ANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DIPLOMĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2023

 

COMISII FINALIZARE STUDII licenta Februarie 2023.pdf

Înscrierea la EXAMENUL DE DIPLOMĂ – sesiunea Februarie  2023 se va face online, în perioada 13 -17 februarie  2023.

Examenul de diplomă se va susține în perioada 27 februarie- 3 martie 2023, fizic (sala și repartiția pe zile va fi afișată după încheierea înscrierilor)

Actele necesare înscrierii se trimit la adresa de mail  licenta.trans@upb.ro, in subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele si specializarea candidatului și se vor încarca și pe contul de student de pe  studenti.pub.ro

Acte necesare  :

cererea de înscriere generata de pe platforma https://studenti.pub.ro  semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata. Doar pentru generatiile mai vechi de studenti care nu se gasesc pe platforma https://studenti.pub.ro aceasta se poate descarca de aici.

declarația de autenticitate a lucrării generata de pe platforma https://studenti.pub.ro  semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata. Doar pentru generatiile mai vechi de studenti care nu se gasesc pe platforma https://studenti.pub.ro aceasta se poate descarca de aici.

– copie  după cartea de identitate

– copie după certificatul de naștere

– copie după certificatul de căsătorie ( dacă este cazul)

– dovada completării chestionarului de angajabilitate (formularul se obtine de pe platforma https://studenti.pub.ro/  )Pentru promotiile mai vechi, care nu pot genera chestionarul de pe student.pub.ro, acestia vor complete chestionarul pe https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate (formularul se obtine de pe platforma studenti.pub.ro)

-diploma de bacalaureat (dacă nu se află la dosarul facultății)

-chitanta de 300 lei pentru cei care repeta examenul de diplomă sau au urmat cursurile  cu taxă de școlarizare (TS).

Taxa se va achita in contul RO77 RNCB0723000506250319 si  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen   de diplomă )

Lucrarea de diplomă se va încărca  online in platforma Moodle curs.upb.ro în clasa special creată (clic aici)   de către secretarul comisiei, la departamenul de specialitate, până cel târziu la data de 17 februarie 2023.

 

La sustinerea lucrării, candidatul se  va prezenta cu lucrarea tipărită și va depune la secretarul comisiei 2 fotografii color, format 3/4 cm

HS_428-Regulament-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenelor-de-finalizare-a-studiilor-pentru-anul-universitar-2021-2022.pdf


ANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAŢIE

 

COMISII FINALIZARE STUDII master Februarie 2023.pdf

Inscrierea la EXAMENUL DE DISERTAțIE – sesiunea FEBRUARIE 2023 se va face online, in perioada 13 -17 februarie 2023.

Examenul de disertație  se va sustine în perioada 27 februarie- 03 martie 2023, fizic  (sala și repartiția pe zile va fi afișată după încheierea înscrierilor)

Actele de înscriere se trimit la adresa de mail  disertatie.trans@upb.ro , în subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele candidatului  și denumirea programului de studiu și se vor încarca și pe contul de student de pe  studenti.pub.ro

Acte necesare  :

– cererea de înscriere generata de pe platforma https://studenti.pub.ro  semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata. Pentru generatiile mai vechi de studenti care nu se gasesc pe platforma https://studenti.pub.ro aceasta se poate descarca de pe site-ul facultatii.

– declarația de autenticitate a lucrării generata de pe platforma https://studenti.pub.ro  semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata. Pentru generatiile mai vechi de studenti care nu se gasesc pe platforma https://studenti.pub.ro aceasta se poate descarca de aici.

– copie  după cartea de identitate

– copie după certificatul de naștere

– copie după certificatul de căsătorie ( dacă este cazul)

– dovada completării chestionarului de angajabilitate (formularul se obtine de pe platforma https://studenti.pub.ro/  )Pentru promotiile mai vechi, care nu pot genera chestionarul de pe student.pub.ro, acestia vor complete chestionarul pe https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate (formularul se obtine de pe platforma studenti.pub.ro)

-diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă  (dacă nu se află la dosarul facultații)

-chitanta de 300 lei pentru cei care repeta examenul de disertație sau au urmat cursurile  cu taxă de școlarizare (TS).

Taxa se va achită în contul RO77 RNCB0723000506250319 și  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de disertație )

Lucrarea de disertație se va încărca online in platforma Moodle curs.upb.ro în clasa special creată(clic aici) de  către   secretarul comisiei, la departamenul de specialitate până cel târziu la data de 17 februarie 2023.

La sustinerea lucrării, candidatul se  va prezenta cu lucrarea tipărită și va depune la secretarul comisiei .

HS_428-Regulament-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenelor-de-finalizare-a-studiilor-pentru-anul-universitar-2021-2022.pdf