Meniu Închide

MASTER anul I -PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I DE MASTER

ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, NIVELUL II

 

Se prelungește perioada de înscriere la Nivelul II până la data de 17 octombrie 2022.

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2022-2023, respectiv 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși, în format mixt (activități cu prezență fizică și activități online sincron).

 

 Ce presupune înscrierea la Nivelul II? 

 

  1. completarea unui chestionar motivațional, online, aici: Chestionar motivațional
  2. depunerea următoarelor documente la secretariatul DFCD-SSU (sala BN 313, luni-vineri, 17.00-19.00, in perioada 26 septembrie- 17 octombrie 2022):

fisa de inscriere (se completează la secretariat, BN 313)

copie certificat de naştere;

copie carte de identitate;

copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

certificat de absolvire Nivelul I al programului de formare psihopedagogică, cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii sau  adeverinţă de absolvire a Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2022, în copie certificată „conform cu originalul“ la inscriere*;

copie diplomă de licență și foaie matricolă sau adeverinţă de finalizare a studiilor universitare de licență, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2022, în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere*.

  1. bifarea disciplinelor programului în contractul de studii.

 

*Prin excepție, candidaților care au finalizat studiile de licență în UPB, în anul universitar 2021-2022, nu li se solicită documentele care atestă finalizarea studiilor universitare de licență, respectiv absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I, întrucât acestea vor fi preluate de secretariatul DFCD-SSU direct de la facultate.

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține de la secretariatul departamentului (telefon: 021 402 9241, email: dfcdssu@upb.ro).